DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Svátek andělů strážných

2. října 1995

(Svátek andělů strážných)

Aleluja!
Chvalte Jahva z nebes,
chvalte Ho ve výšinách!
Chvalte Ho, všichni Jeho andělé,
chvalte Ho, všechny Jeho zástupy!1

Chvalte Jahvovo Jméno!
Vždyť On přikázal,
a bylo to stvořeno.2

Já, Ježíš, ti dávám Svůj Pokoj; pojď a modli se se Mnou, říkej:

Svrchovaný od počátku,
slyš moji modlitbu;
má duše i mé srdce po Tobě žízní;
toužím patřit na Tebe
a nedívám se na nikoho jiného,
protože není boha,
který by Ti byl roven,
nic není větší než Ty,
neboť jenom Ty jsi tak nesmírně veliký;
proto shromáždi národy,
aby vzdaly díky a chválu
Tvému Svatému Jménu
kolem jediného Svatostánku;
kéž obětují společně Tvou Věčnou Oběť
Našemu Otci v nebesích,
jedním hlasem a v jednom Duchu;
Strážce našich duší,
obdivuhodně mocný,
nepřemožitelný,
kéž Ti slouží celé Tvé stvoření
v Nejsvětější Trojici;
uděl nám tuto milost;
amen;

pojď; z moci Svého Ducha posílám k tobě Daniela, tvého anděla strážného; ic

(Mluví můj anděl:)

Já, Dan, ti žehnám; Znamení Jednoty,3; zůstaň věrná Pánu; vyrůstej v Něm a v nikom jiném, jenom Jahve je dobrý; modli se, abys získala posilu, abys mohla v Pánu čerpat sílu pro oživení Jeho Domu a naplnění svého poslání;

Já tě budu vždy střežit; vždy tě budu doprovázet; tvůj Daniel;

Daniel, tvůj strážný anděl, který tě chrání;

Daniel;


3 Ve chvíli, kdy řekl slovo „Znamení“, uslyšela jsem současně slovo „Symbol“.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message