DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Stvořil jsem tě, abys potěšila Mou Duši
Buďte jedno v Mém Svatém Jménu

25. října 1988

Můj Pane?

Já jsem to.

Dcero, raduj se, neboť jsem tě miloval od věčnosti. Je to láska, kterou nemůžeš pochopit! Láska vyvolení. Stvořil jsem tě, abys uchvacovala Mou Duši a naplňovala Mé Srdce svou láskou. Stvořil jsem tě, abys mírnila Můj hněv a hojila Mé Rány balzámem svých slz. Stvořil jsem tě, abys Mi darovala spočinutí, když jsem unaven, a mluvila se Mnou, když jsem zapomenutý od lidí. Miluji tě nevýslovně! Milovaná, vyvolil jsem tě, abys poznala přání Mého Nejsvětějšího Srdce. Vyvolil jsem tě, abych se s tebou dělil o všechno, co mám.

Buď Mým dítětem Světla. Já jsem Ten, kdo tě nejvíc miluje a kdo ti nejvíc žehná. Má horoucí láska promění tvé srdce v pochodeň světla, zapalující další srdce láskou ke Mně. Buď Mým oltářem, žhnoucím Mou láskou. Šiř tento oheň, ať i kameny oživnou. Nedělej rozdíly mezi barvou pleti či vyznáním. Všichni jste přece stvořeni jako Můj Obraz a Má Oběť byla vykonána pro všechny národy. Buďte jedno v Mém Svatém Jménu.

Tvorstvo, nekonečně tě miluji! Probuď se, tvorstvo! Věř v Mou Přítomnost mezi vámi. Dovolte Mi, ať vstoupím do vašeho srdce, ať vás všechny mohu uzdravit.

Květino, měj vždycky touhu po Mně. Zachovávej Můj Zákon, ať se Mi nade všechno líbíš, abys už neměla zálibu v ničem pozemském. Je zapotřebí obrovského pokání, zadostiučinění za všechno to zlo, které se na světě páchá. Napravuj, co druzí kazí. Vassulo, nikdy tě nenechám na holičkách. Má naučení tě přivedla ke Mně. Já a ty, ty a Já, spojeni po všechny věky. Přijmi Můj Pokoj.

Pojď.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message