DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Stvořil jsem tě k tomu, abys těšila Mou Duši - Buďte jedno v Mém Svatém Jménu

25. října 1988

Můj Pane?

Já jsem;

dcero! raduj se! neboť jsem tě
miloval od věčnosti láskou, kterou
nemůžeš nikdy pochopit! láskou
vyvolení; stvořil jsem tě k tomu, abys
těšila Mou Duši a naplňovala Mé Srdce
svou láskou; stvořil jsem tě k tomu,
abys mírnila Můj hněv a ošetřovala Mé
Rány svými slzami; stvořil jsem tě k
tomu, abys Mi darovala spočinutí, když
jsem unaven, a mluvila se Mnou, když
jsem zapomenut; miluji tě k zbláznění!
milovaná, vyvolil jsem tě k tomu, abys
poznala touhy Mého Nejsvětějšího
Srdce, vyvolil jsem tě k tomu, abych se s
tebou dělil o všechno, co mám;

dcero! raduj se! neboť jsem tě miloval od věčnosti láskou, kterou nemůžeš nikdy pochopit! láskou vyvolení; stvořil jsem tě k tomu, abys těšila Mou Duši a naplňovala Mé Srdce svou láskou; stvořil jsem tě k tomu, abys mírnila Můj hněv a ošetřovala Mé Rány svými slzami; stvořil jsem tě k tomu, abys Mi darovala spočinutí, když jsem unaven, a mluvila se Mnou, když jsem zapomenut; miluji tě k zbláznění! milovaná, vyvolil jsem tě k tomu, abys poznala touhy Mého Nejsvětějšího Srdce, vyvolil jsem tě k tomu, abych se s tebou dělil o všechno, co mám;

buď Mým dítětem Světla; Já jsem Ten, kdo tě nejvíc miluje a Já jsem Ten, kdo ti nejvíc žehná; Má žárlivá láska, kterou k tobě chovám, promění tvé malé srdce v pochodeň světla, která bude na oplátku zapalovat další srdce láskou ke Mně; buď Mým oltářem zapáleným Mou láskou; rozšiřuj tento plamen, ať se dokonce i kameny promění v Mé oddané následovníky; nedělej rozdíly mezi barvou pleti či vyznáním, všichni jste byli stvořeni k Mému Obrazu a Má Oběť byla přinesena za všechny Národy; buďte jedno v Mém Svatém Jménu;

tvorstvo, miluji tě k zbláznění! probuď se, tvorstvo! věřte v Mou Přítomnost mezi vámi, dovolte Mi, abych vstoupil do vašich srdcí, a tak vás mohl všechny uzdravit;

  

květino, měj touhu po Mně, cti Můj Zákon a těš Mě; postav Mě na první místo a nadevšechno; ať se ti zoškliví všechno pozemské; je zapotřebí obrovského zadostiučinění, aby se vynahradilo všechno to zlo, které bylo  ve světě napácháno, čiň pokání za druhé; Vassulo, nikdy tě neopustím; Má nauka tě dovedla ke Mně, Já a ty, ty a Já, spojeni po všechny věky; přijmi Můj Pokoj;

pojď;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message