DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Spravedlnost
Šťastní jste vy, kdo umíráte ve Mně, v Pánu

1. října 1992

Pane, ať se Tvá Svatá Tvář opět usměje na Tvé opuštěné vlastnictví.1 Neotálej, zjev Svou Slávu dnes! Mnozí kladou překážky do cesty Tvým poselstvím. Přijď!

Moje milovaná, hned, když jsi Mě začala prosit, vyslovila jsi první slovo a Já jsem přišel, abych ti řekl, co se děje; věříš, že jsem milovaný Syn Boží, Ježíš Kristus, kdo k tobě mluví?

Ano, Pane, věřím!

což ti nezjednám Spravedlnost, Má vyvolená, která Mě prosíš dnem i nocí? tito lidé provokují Mou Sílu; až se naplní míra jejich nepravostí, budou se přede Mě muset postavit jako před

Soudce;

zatím se zasvěť Mému Nejsvětějšímu Srdci; služ a nečekej, že ti bude slouženo, aby ti Můj Nebeský Otec udělil místo v nebi; pro svou věrnost ke Mně podstoupíš velká pronásledování, ale neslíbil jsem ti, že už nebudeš hladovět ani žíznit?2 proto se neboj, když se proti tobě pozvedne bouře; Písma se musí naplnit; šťastní jste vy, kdo umíráte ve Mně, v Pánu; vskutku vás odměním;


1 Na nás.
2 Srov. Zj 7,7-17.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message