DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Stačím si Sám

11. února 1987

Vassulo, jsem to Já, Ježíš Kristus; dcero, tvá utrpení budou Mými a Má utrpení tvými; budeš se se Mnou dělit o všechno, co mám, ano, dokonce o Má utrpení; budu ti nablízku a utěším tě, když Mě budeš potřebovat, ale i Já chci být na oplátku utěšován, když trpím;

Ježíši, Ty ve skutečnosti nepotřebuješ nikoho, tím méně mne!

Ne, nepotřebuji nikoho, stačím si Sám; ale což se o všechno, co mám, nedělím s tebou? Já jsem tvůj Vykupitel, ten, který tě uzdravuje, tvůj Otec,1 tvůj Ženich; Já jsem tvůj Bůh, který tě nikdy neopustí;

(Večer, zrovna když jsem procházela vstupní halou a chystala se vyjít po schodech s rukama plnýma sklenic, tak jsem velmi zřetelně vnímala obrovský tmavý kříž v horní části schodiště; byl obrovský; visel na něm Ježíš, sténal v agonii, byl pokrytý ranami a krví. Musela jsem projít kolem. Nevěděla jsem, co mám dělat. Když jsem míjela kříž, uslyšela jsem, jak Ježíš volá: „Ó pomoz Mi, Vassulo, pojď ke Mně!“ Nechala jsem sklenice na stole a utíkala rychle po schodech nahoru. Uchopila jsem sešit a Ježíš psal: „Můj smrtelný zápas je nezměrný, Mé utrpení je nezměrné, nepomůžeš Mi, Tomu, který za tebe zemřel? Já jsem přibitý na Kříž a nemohu za tebou přijít, proto pojď ke Mně, chci, abys Mi byla blíž; Vassulo, jak velice vás všechny miluji, uzdrav Mé děti, volej je, veď je k tomu, aby Mě milovaly; buď požehnána, buď Mi nablízku, miluji tě;“ Zatímco toto psal, dal mi pocítit hroznou úzkost. Ani jsem si nevšimla, jak jsem se během chvilky celá zpotila.)

Vassulo, Já, Ježíš, trpím a ty jsi dobře rozpoznala Můj Kříž a Mě na něm;

chci, abys pocítila Můj smrtelný zápas, trp se Mnou, dcero; žij ve Mně a Já ti dám pocítit Své probodené Srdce, zraněné kopím a tolika milovanými dušemi; miluji tě, odmítneš Mě? Mě, který jsem pro tebe trpěl a zemřel? dovolí si tvé srdce odporovat Mi? trpěl jsem z lásky; povolal jsem tě z lásky; požehnal jsem ti; živil jsem tě; teď, když jsem si tě vyvolil, od tebe očekávám, že Mě budeš těšit a vroucně milovat; očekávám, že Mi odpovíš;

Vassulo, neboj se; úplně se Mi odevzdej; ano, naprosto se Mi oddej, zcela se Mi odevzdej a nechej Mne dělat si s tebou, co chci;

Už jsem souhlasila, že budu pro Tebe pracovat, Pane. Takže teď se Mnou můžeš dělat, co se Ti zlíbí, Pane.

ano, odevzdej se; miluji tě a těší Mě, když slyším, jak se odevzdáváš; nikdy Mě neodmítej, neboť Má láska k tobě je bez hranic;

budu pokračovat ve Svém vyučování tím, že ti předám tajemství; Vassulo, vezmi si svůj osobní zápisník; neboj se, neboť Má nauka má svůj původ v Moudrosti, ještě nebyla odhalena všechna tajemství; všechna tato díla jsou svěřena těm, kdo ví, jak Mě mají milovat;

(Vzala jsem svůj sešit… Ježíš mi sdělil tajemství. Pak mi řekl: „odhalím ti ještě mnohá další skrytá díla;“ Toto bylo třetí tajemství.)

s každým uplynulým dnem jsi Mi blíž;

Co tím myslíš?

tím myslím, že brzy budu s tebou;

(Ze smrti nemám vůbec strach!)


1 Čti Iz 9,5-6.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message