DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Abecední seznam »

Abecední řazení

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 • Já držím klíč
 • Já jsem Autorem této knihy
 • Já jsem Brána do Nebe
 • Já jsem Bránou Naděje
 • Já jsem Cesta
 • Já jsem Cesta, Pravda a Život
 • Já jsem Cesta, Pravda a Život
 • Já jsem Chléb Života
 • Já jsem Dobrý Pastýř
 • Já jsem Elixír Života a Vzkříšení
 • Já jsem jediný Soudce
 • Já jsem Klíčem k Ráji
 • Já jsem na tvé straně, odhodlán tě chránit, podporovat tě
 • Já jsem na tvé straně, odhodlán tě chránit, podporovat tě
 • Já jsem Pokoj
 • Já jsem Skála a Základ Křesťanství
 • Já jsem tvá jediná láska
  Můj Kříž je brána k opravdovému životu
 • Já jsem tvůj Duchovní Vůdce a Rádce
 • Já jsem tvůj Těšitel
 • Já jsem Tvůrcem všech věcí
 • Já Jsem Utěšitel tvého ducha
 • Já jsem Všichni v Jednom
 • Já Jsem Začátek a Konec
 • Já jsem Živá Voda a Já tě udržuji naživu
  Obnov s láskou Můj Dům
 • Já nejsem nedosažitelný
 • Já sám naplním to co schází
 • Já utvářím ty, které miluji, tím, že je vystavuji zkouškám
 • Já žiji v tichu tvého srdce
 • Já, Bůh, existuji
 • Já, Bůh, Jsem s vámi
 • Já, Bůh, jsem žil ve vaší pustině
 • Já, Jahve, jsem Snoubencem každého
  Ať berou na vědomí Mou Přítomnost
 • Já, Jahve, tvůj Otec, budu nadále mluvit skrze tebe
 • Já, nejvyšší, jsem tě pozvedl, abys byla vzorem jednoty
 • Já, Pán, jsem Duch
  Řekl jsem, že Já sám jsem jediný zákonodárce a Soudce
 • Já, Pán, jsem korunoval Svou Matku za Královnu Nebes
 • Já, Pán, nechci žádné dělení ve Své Církvi
 • Já, Pán, potřebuji lásku, vzývání a jednotu
 • Já, Pán, si přeji tuto Jednotu
  Přímluvce
 • Já, Pán, stojím u dveří a klepu
 • Já, váš Spasitel, jsem oděn v hadrech z pytloviny
 • Jahve je blízko, přichází rychle
 • Jahve je s tebou
 • Jak chápat Ducha
 • Jak málo Mi Moji vlastní rozumějí
 • Jak poznat pravá a falešná zjevení čili Rozlišování
 • Jaké soužení Mi připravuješ, generace
 • Jako tvůj Ženich ti dám v hojnosti všechno, co ti chybí
 • Jaký Triumf to bude?
 • Jdi k suchým kostem
 • Je chybou si myslet, že je to Můj rukopis
 • Je o Mně známo, že učím hříšníky správným cestám
 • Je před námi už jen míle cesty
 • Je to Duch Svatý, kdo vám dává účast na Božství
 • Je třeba obrovského pokání
  Potvrdím Svá zjevení v Garabandalu
 • Je známo, že se přibližuji k duším, které jsou chudé
 • Je-li to Tvá vůle
 • Jednejte s ostatními laskavě
  Poselství pro Brazílii
 • Jednota
 • Jednota bude v srdci
 • Jejich města jsou pustá a prázdná
  Varujte se falešných proroků
  Co jsem mohl pro vás všechny udělat a neudělal jsem?
  Naše dokonalá Jednota
  Ostrovy se budou třást v Můj Den
 • Jejich opatrnost se stane neopatrností
 • Jen Bůh je dobrý
  Všichni kněží mají ve svém životě napodobovat Mne
  Dům od Východu a od Západu
  Všechny vás chci živit Svým Slovem
 • Jen potřebuji tvou vůli a tvůj souhlas, abych dokončil Své Dílo
 • Ještě víc teď rozšířím Své Vinice
  Vracím se k vám
 • Jestli tě svět nenávidí, je to pro tvou lásku ke Mně
  Modli se za ty, kdo kují neuvěřitelné pikle proti Mému Svatému Duchu
 • Jestliže je člověk nevinen, přinesu mu svobodu
 • Ješua, lema sabachthani?
 • Ježíš je Láska
  Chci tě shovívavou a oddanou
 • Ježíš vás s láskou zve, abyste jedli Jeho Tělo
 • Ježíš znamená Spasitel
  Proč se nám Pán dal poznat?
  Je třeba obrovského pokání
 • Ježíš znamená Zachránce
 • Ježíšova modlitba
 • Ježíšova modlitba
 • Ježíšovo duchovní vedení
 • Jezte a pijte Mne
 • Jidáš
 • Jsem ti vždy nablízku na tvých misích
 • Jsem Alfa a Omega
 • Jsem blízko tebe, abych byl hrozbou tvým nepřátelům
 • Jsem Duch
 • Jsem Duch
  Opravdový Život v Bohu
 • Jsem Duch Lásky
 • Jsem jako hlídač
 • Jsem jejich první Otec
 • Jsem Láska
 • Jsem Moudrost a tvůj vychovatel
 • Jsem Naděje, kterou svět hledá
  Z Mého Domu jste udělali tržnici
 • Jsem nekonečný Oceán Milosrdenství
 • Jsem Otec celého lidstva
 • Jsem Pán Pokoje, ne rozdělení
 • Jsem proslulý Svým Milosrdenstvím
 • Jsem proslulý Svým Milosrdenstvím
 • Jsem s vámi, abych vás všechny spojil v lásce
 • Jsem s vámi, Moji přátelé
 • Jsem si plně vědom tvých možností
 • Jsem Strážcem tvé duše
  Nebe je tvým Domovem
 • Jsem Svatá Trojice, všichni v Jednom
 • Jsem Světlo
 • Jsem Svrchovaný  -  Ateismus je Mi odporný
 • Jsem to Já, kdo rozpoutává větry a mořské bouře
 • Jsem tvou Silou
 • Jsem tvůj Duchovní Vůdce
 • Jsem tvůj nejlepší přítel
 • Jsem tvůj Otec
 • Jsem tvůj Pravý Ochránce
 • Jsem tvůj Těšitel
 • Jsem tvůj Učitel
 • Jsem tvůj Vykupitel
 • Jsem váš nejlepší přítel, váš nejdražší Svatý Průvodce
 • Jsem váš Svatý, ale vy Mě zavrhujete
 • Jsem váš Velekněz
  Zbožštím vás, protože jsem Božství
  Pojďte a potěšte Ježíše
 • Jsem Velký Pastýř Svého stáda
 • Jsem Všemohoucí
 • Jsem Všemohoucí - Já Jsem
 • Jsem živý a budu jednat
  Čas už skoro vypršel
 • Jsem znám jako Učitel lidstva
 • Jsi dědičkou tohoto Poselství
 • Jsi duch a Já jsem také Duch a Svatý
 • Jsi Má setba, Jsem tvůj Abba
 • Jsi Má Setba, náležíš Mi
   Přicházím upevnit Svou Církev
 • Jsi Má Síť
 • Jsi Mou Ozvěnou
  Pověřil jsem Svým Poselstvím Své anděly
 • Jsi Můj oltář
  Zachráním syny Ruska
 • Jsi Mým darem pro všechny
  Dnes potřebuji jen jedno: rozhovor od srdce k srdci
 • Jsi šťastná, že jsi takto se Mnou?
 • Jsi ubohá, ale mohu ti pomoci
 • Jsi velice nedokonalý nástroj
 • Jsme tvůj Život - Zůstaň Mou obětí
 • Jsou to hříchy, které Mi brání. Dávám komu chci
 • Jste ratolesti Nejvyššího
  Už brzy bude slyšet polnice šestého anděla
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

  Chronologické řazení
  Seznam všech poselství řazený chronologicky
   

  Abecední seznam
  Seznam všech poselství řazený abecedně
   

  Seznam podle jednotlivých sešitů
  Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
   

  Další přijatá poselství
  Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
   

  Můj anděl Daniel
  Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
   

  Poselství online
  Poselství jsou nyní k dispozici online
   

  Vyhledávání v poselstvích
  Vyhledávání v textu poselství
   

  Nahodile vybrané poselství
  Zde najdete nahodile vybrané poselství
   

   
   
  POSELSTVÍ NA DEN:

  Byla Má Krev prolita nadarmo?
  Ó století absolutní nevíry

   
  PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

  Buď jako hlasitá kniha a mluv
   

   
  NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

  Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
  Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
   
  Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
  2018-01-22
   
  Tak snadné, jako se napít vody
  Afshin Javid v Kolíně nad Rýnem

   
     Rychlé vyhledávání

  © Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message