DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Abecední seznam »

Abecední řazení

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 • Celá země bude trpět, jestliže neuslyším upřímný pláč pokání
 • Celý tvůj život by se měl točit kolem Mne
 • Cesta ke Mně je úzká a obtížná
 • Cesta, kterou jsem před tebou rozvinul, nemá chybu
 • Četli Písma se zastřenýma očima
 • Chceš být svatá?
 • Chceš, abych požehnal tvé jídlo?
 • Chcete překročit práh této éry s planoucím ohněm?
  Celým srdcem posvěcujte Mé Jméno
 • Chci jen tvou vůli
  Sv. Michael
 • Chci jim připomenout Své Cesty
 • Chci obnovenou podřízenost Mé Vůli
 • Chci od nich jedině lásku, věrnost a vytrvalou modlitbu
  Ať Mě dnes každý volá, Ženichu
  Poslal jsem ti Své přátele
  Zkrášlete Můj Dům svou oddaností Mému Nejsvětějšímu Srdci
 • Chci tě vzít do svatební komnaty Svého Srdce
 • Chci uzdravit tvou nevěrnost
 • Chci, aby Mne poznaly jako svého Boha a Otce
 • Chci, aby náš vztah byl intimní
 • Chci, abys byla dokonalá
 • Chci, abys mě vnímala
 • Chci, abys Mi byla věrná
 • Chci, abys Mi důvěřovala
 • Christos Annesti!
 • Chvění
 • Čím jsi menší, tím více to Satana uráží
 • Čím méně jsi ty, tím víc jsem Já Jsem
 • Čím víc se lidé budou snažit zahladit Můj Hlas, tím víc Mě bude slyšet
 • Člověk, který spoléhá na Mne a Můj Zákon, bude pod Mou ochranou
 • Co je Jaro Jahveho?
 • Co je klíčem k poznání?
 • Co znamená Kristův Návrat?
  Satanova lež Evě se opakuje
 • Cork, Irsko
 • Ctěte Královnu Nebes
 • Čtěte o tom, jak působí Můj Duch - 1Kor 12,1-11
  Pohár Mé Spravedlnosti už přetéká
 • Čti Jonáše
 • Ctnostné Panenské Srdce Mariino, smiluj se nad Svými dětmi
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

  Chronologické řazení
  Seznam všech poselství řazený chronologicky
   

  Abecední seznam
  Seznam všech poselství řazený abecedně
   

  Seznam podle jednotlivých sešitů
  Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
   

  Další přijatá poselství
  Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
   

  Můj anděl Daniel
  Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
   

  Poselství online
  Poselství jsou nyní k dispozici online
   

  Vyhledávání v poselstvích
  Vyhledávání v textu poselství
   

  Nahodile vybrané poselství
  Zde najdete nahodile vybrané poselství
   

   
   
  POSELSTVÍ NA DEN:

  Já, nejvyšší, jsem tě pozvedl, abys byla vzorem jednoty
   
  PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

  Vystavím tě jako znamení, kterému budou odporovat, budou ti odporovat kvůli Jednotě
   

   
  NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

  Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
  Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
   
  Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
  2018-01-22
   
  Tak snadné, jako se napít vody
  Afshin Javid v Kolíně nad Rýnem

   
     Rychlé vyhledávání

  © Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message