DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Skutky smíru

1. března 1987

(Dnes mi několikrát Ježíš řekl, když jsem vnímala Jeho blízkost: „nikdy neztrácej touhu psát;“)

Vassulo, toužím po tom, aby se co nejvíce lidí seznámilo s Mými slovy, se slovy, která vycházejí přímo z Mých úst, neboť všechna zjevení, která jsem do tebe vdechl, pocházejí ode Mě; Já pracuji i tímto způsobem; čas od času přicházím a znovu oživuji vše, co jsem vás už učil; Já jsem váš Vykupitel, vždy po vašem boku, vždy připraven vyrvat vás zlému; přicházím s nadějí, že Mé slovo pronikne do srdcí a zůstane v nich;

Vassulo, budeš konat skutky smíru za druhé?

Pane, co to přesně znamená konat skutky smíru za druhé?

to znamená odpovídat na Mou lásku za ty, kdo na ni neodpovídají; usmiřovat za druhé; všechno, co máš dělat, je milovat Mě celým svým srdcem a celou svou myslí;

Miluji Tě! Ale chci se učit milovat Tě bezmezně, abych mohla usmiřovat za druhé ještě více.

pojď, budu tě učit; copak se někdy stalo, že bych nedodržel Své slovo? dcero, Já jsem tvůj Učitel a ode Mě se všemu naučíš; dám ti pokročit;

Když se srovnávám s pokornými a Tobě oddanými lidmi, tak je mi jasné, že nic z toho, co mi dáváš, si nezasloužím. Nejsem pyšná na to, že jsem byla vybrána jakožto nejubožejší bytost, ještě horší než ti nejhorší, aby mne Pán takto vedl. Vím, že jsem nebyla vybrána kvůli svým přednostem, ale spíše naopak, byla jsem vybrána pro svou ubohost. To jsi, Pane, potvrdil!

zůstávej v Mém pokoji, Vassulo; jsi ubohá, ale i tak tě miluji; dej Mi všechnu svou ubohost a Mé Milosrdenství ji pohltí; vnímej, že tě miluji; pojď, opři se o Mne; naslouchej Mi; dělej Mi společnost; nezapomínej, že jsem tvůj Svatý Společník a Přítel;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message