DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Abecední seznam »

Abecední řazení

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 • K vězňům
 • Kain a Ábel
 • Kamkoli se Mé Oči obrátí, vidí proradnost
 • Každá květina potřebuje světlo
 • Každý dobrý a velkorysý skutek lásky má cenu v Mých Očích
 • Každý úder Mého Srdce je voláním k vám
 • Každý, kdo je zajedno se Mnou, jde stejnou cestou, jakou jsem šel Já - Cestou na Kalvárii
 • Každý, kdo žije ve Mě, je částí Mé Církve
 • Kde je dnes stádo, kterým jste se chlubili?
 • Kde je Můj Duch, tam je svoboda
 • Kde je neshoda, přinášej pokoj a lásku
 • Kde jsou oběti, které Mi dlužíte?
  Přicházím k vám všem se Srdcem na dlani
  Světlem tvého těla je tvé oko
 • Kdo je ochoten vzdát se svých zájmů kvůli Mým?
 • Kdo Mě hledá, nalezne Mě
 • Kdo z vás má lásku silnější než smrt?
 • Kdy uvidím svatý polibek Domu Východu s Domem Západu?
 • Kdy vydají dekret, že se jednomyslně usnesli slavit Velikonoce ve stejnou dobu?
 • Když hospodáře nazvali Belzebubem, tím spíše jeho čeleď!
 • Když mluvíš, jsem oslavován
 • Když přijdou zkoušky, neprotestuj
 • Když říkáš Má Slova, mluv beze strachu
 • Klaněj se Mi v mlčení
 • Klaněj se Mi, to je Cesta ke Mně
 • Klesli jste stejně hluboko jako Sodoma
 • Klíč ke svobodě a životu
 • Konejšete Mé Zraněné Srdce
 • Kontemplace
 • Kontemplativní adorace
 • Kořenem Mé Církve je Láska
 • Král králů oděný v Majestátu, Pán nade vším
 • Kristos anessti!
  Ježíš bude zemi křtít ohněm
 • Krveprolití, pokolení, postarám se o tebe
  Pozvednu Své učedníky v tomto konci časů
 • Který dům tě více potřebuje?
 • Který nejvyšší zákon jsem vám dal v Písmech?
  Což jsem někomu odepřel Svou Lásku a Milost?
 • Květina je symbolem křehkosti
 • Kyrie eleison
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

  Chronologické řazení
  Seznam všech poselství řazený chronologicky
   

  Abecední seznam
  Seznam všech poselství řazený abecedně
   

  Seznam podle jednotlivých sešitů
  Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
   

  Další přijatá poselství
  Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
   

  Můj anděl Daniel
  Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
   

  Poselství online
  Poselství jsou nyní k dispozici online
   

  Vyhledávání v poselstvích
  Vyhledávání v textu poselství
   

  Nahodile vybrané poselství
  Zde najdete nahodile vybrané poselství
   

   
   
  POSELSTVÍ NA DEN:

  Byla Má Krev prolita nadarmo?
  Ó století absolutní nevíry

   
  PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

  Buď jako hlasitá kniha a mluv
   

   
  NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

  Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
  Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
   
  Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
  2018-01-22
   
  Tak snadné, jako se napít vody
  Afshin Javid v Kolíně nad Rýnem

   
     Rychlé vyhledávání

  © Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message