DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Abecední seznam »

Abecední řazení

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 • K vězňům
 • Kain a Ábel
 • Každá květina potřebuje světlo
 • Každou kapkou Své Krve jsem si tě přivlastnil
 • Každý dobrý a velkorysý skutek lásky má cenu v Mých Očích
 • Každý krok, který udělají, Mě oslavuje
  Nes Můj Kříž až do konce
  Jednota bude v srdci
 • Každý úder Mého Srdce je voláním k vám
 • Každý, kdo je zajedno se Mnou, jde stejnou cestou, jakou jsem šel Já - Cestou na Kalvárii
 • Každý, kdo žije ve Mě, je částí Mé Církve
 • Kde je Můj Duch, tam je svoboda
 • Kde je neshoda, přinášej pokoj a lásku
 • Kde je teď stádo, kterým jste se chlubili?
 • Kde jsou oběti, které jsi Mi slíbila?
  Přicházím k vám všem se Srdcem na Dlani
  Světlem tvého těla je tvé oko
 • Kdo je ochoten vzdát se svých zájmů pro Mé Zájmy?
 • Kdo Mě nalézá, nalézá Život
 • Kdokoliv Mne hledá, nalezne Mě
 • Kdy konečně jednomyslně odhlasují dekret o slavení Velikonoc ve stejné datum?
 • Kdy uvidím svatý polibek Domu Východu s Domem Západu?
 • Když mluvíš, jsem oslavován
 • Když přijdou zkoušky, neprotestuj
 • Když říkáš Má Slova, mluv beze strachu
 • Když tě svět nenávidí, je to proto, že Mě miluješ
  Modlete se za ty, kdo spřádají neuvěřitelné úklady proti Mému Svatému Duchu
  Drž se lemu Mého roucha
 • Klaněj se Mi a miluj Mě v Mé Svaté Eucharistii
 • Klaněj se Mi v Tichu
  Slyš Mou svatební píseň
 • Klaněj se Mi, to je Cesta ke Mně
 • Klanějte se Tomu, jenž učinil nebe i zemi
 • Klesli jste tak hluboko jako Sodoma
 • Klíč ke svobodě a životu
 • Konejšete Mé Zraněné Srdce
 • Kontemplace
 • Kontemplativní adorace
 • Kořenem Mé Církve je Láska
 • Král králů oděný v Majestátu, Pán nade vším
 • Kristos anessti!
  Ježíš bude zemi křtít ohněm
 • Krveprolití, pokolení, postarám se o tebe
  Pozvednu Své učedníky v tomto konci časů
 • Který dům tě více potřebuje?
 • Který nejvyšší zákon jsem vám dal v Písmech?
  Což jsem někomu odepřel Svou Lásku a Milost?
 • Květina symbolizuje křehkost
 • Kvůli tvé kázni na tebe budou hledět skrz prsty
 • Kyrie-eleison
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

  Chronologické řazení
  Seznam všech poselství řazený chronologicky
   

  Abecední seznam
  Seznam všech poselství řazený abecedně
   

  Seznam podle jednotlivých sešitů
  Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
   

  Další přijatá poselství
  Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
   

  Můj anděl Daniel
  Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
   

  Poselství online
  Poselství jsou nyní k dispozici online
   

  Vyhledávání v poselstvích
  Vyhledávání v textu poselství
   

  Nahodile vybrané poselství
  Zde najdete nahodile vybrané poselství
   

   
   
  POSELSTVÍ NA DEN:

  Milujte Pravdu a hledejte ji upřímným srdcem
   
  PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

  Adoruj Mě v mlčení
   

   
  NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

  Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
  Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
   
  Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
  Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
   
  Vassulina mise v Itálii
  květen 2017

   
     Rychlé vyhledávání

  © Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message