DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Slabost lidí: nevěrnost

11. září 1987

Vassulo, dovol Mi říci ti, že Moudrost tě nejen vyučovala, abys nalezla Pokoj. Moudrost tě nepokryla myrhou jen proto, aby tě naplnila libou vůní Své Vznešené Lásky. Moudrost tě nevodila po strmých cestách, aby ti nahnala strach a zkoušela tě a teď tě opustila. Ne, Vassulo, vedl jsem tě, abys byla tam, kde jsem si přál. Dokončím, co jsem začal a požehnal. Pojď, spočiň na Mém rameni.

(Později:)

Mé malé dítě, u lidí zřídkakdy nacházím věrnost.

Chci tě varovat před slabostí lidí, jíž je nevěrnost. Miluji tě a budu tě podporovat, neboť znám tvou křehkost. Dovol Mi, Má květino, ať tě políbím.

(Naklonila jsem se k Bohu a On políbil mé čelo, mne, Své dítě.)

Miluji tě, posvětil jsem tě, osvobodil jsem tě. Pojď, ty a Já, Já a ty, my, nás. Cti Mě tím, že Mě miluješ z celého srdce.

Miluji tě. Svatý Otče, smím políbit Tvé ruce?

Miluj Mě stále, Má dcero.

(Políbila jsem Jeho zápěstí.)


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message