DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Služ Mi

28. dubna 1989

Pane?

Já Jsem;

Děkuji Ti.
Děkuji Ti a velebím Tě pro Tvé zázraky,
kterými nás doslova zasypáváš.
Mé srdce se raduje
a vyvyšuje Tvé Svaté Jméno.
Jsi můj Štít, který mě chrání.
Jsi Spravedlivý Soudce.
Nabízím Ti svou vůli.

Má Vassulo, vždy Mi nabízej svou vůli; služ Mi, buď ochotná být Mou tabulkou a dovol Mi užívat tvé ruky; nic Mi neodmítej a budu v tobě působit; dovol Mi držet tě ještě pevněji; nejdražší duše, uvědom si, že beze Mě jsi k ničemu; Já jsem Moudrost;

Mé Poselství budou číst mnozí i po tvé smrti; dostane se do všech koutů světa, aby rozmnožilo lásku, víru a naději; věř Mi, Mé dítě; Já jsem tvůj Učitel, tvůj Spasitel, tvůj Pokoj, tvůj Stvořitel a Ten-Kdo-tě-Nejvíc-Miluje;

 


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message