DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Abecední seznam »

Abecední řazení

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 • V Betlémě
 • V Mé Církvi je rozdělení, jako Kain a Ábel
 • V Mé Církvi vládne zmatek
  Neodsuzujte
 • V Mých časech pronásledování
  Ježíš vysvětluje Apokalypsu 6,12-17
 • V odloučenosti se mysticky rozvineš
 • V tobě budou vidět Mou Svatou Tvář
 • Varovné poselství světu a Spojeným Státům
 • Varuji ty, kdo se vysmívají Duchu
 • Varujte se Podvodníka
 • Váš Král nikoho neopustí
 • Váš odpad od víry vás odsuzuje
 • Váš odpad od víry zradil Mou Církev
  Velké obrácení
  Dětská slova lásky
 • Vaše modlitby mohou zničit každé zlé imperium tohoto světa
 • Vaše oči uvidí Mou Svrchovanost
  Spása je na dosah ruky
 • Vaše spása spočívá v obrácení a pokoji
 • Vaše srdce mohou být zlomena, ale stejně tak i Mé
 • Vaše století je mrtvé
  Jak toužím po této jednotě!
 • Vaše Svatá Matka je Archou Úmluvy Mého Slova
 • Vaši kněží potřebují modlitby!
 • Vassulo Mého Svatého Srdce
 • Važ si této sklizně, važ si našeho manželství
 • Vdechujete sžíravé odpadlictví
 • Ve světě je bezpočet duší, které umírají
 • Ve tvé chudobě jsem Král
  Přišel jsem těmito Poselstvími vychovávat tebe a miliony dalších
 • Ve tvém srdci jsem zřídil Svůj Trůn
 • Ve vašich srdcích znovu zbuduji jednotu Své Církve
 • Veď svatý život
 • Věda
 • Vedu vás, abyste zkrášlili Mou Církev
 • Vejdi v radost svého Pána!
 • Veleb Mé Jméno stále
 • Velké soužení Mé Církve
 • Velký Návrat - Nové Letnice
 • Velký Pátek
 • Velký Pátek a zpráva o Ukřižování - Božské otroctví
 • Věnuj všechny své dny a noci modlitbě, oběti, pokání
 • Věř v Má Božská Díla
 • Věř v Mé Zázraky
 • Věř v to, oč prosíš
 • Věříš v tento zázrak?
 • Věrnost
 • Věřte v to, oč prosíte
 • Vesnička Diang
 • Vězeň Lásky
  Ctěte Mou Nejsvětější Svátost
 • Vezmi Můj Kalich a pij z něho
 • Víc než kdy předtím potřebuji obětavé duše
 • Viděla jsem Rusko
 • Vidíš, jak si Mě podmanila Má horlivost pro lidstvo?
  Už jsem udělal jeden krok (do Ruska)
 • Víra
  Miluji vás, z celého Srdce
 • Vítejte Mě, jako Já vás vítám
 • Vize
 • Vize Nebe a Svaté Bitvy
 • Vize ‘Pomazání’
 • Vládnu s Majestátem a s Autoritou, neodbytně a s Milosrdenstvím
 • Vleji do tvých očí Své Nadpřirozené Světlo
 • Vnímej Mou Přítomnost
 • Vnitřní silou Mé Církve je Můj Svatý Duch
 • Volám k pokání, skutkům nápravy a k modlitbám
 • Volám v této pustině
 • Volím chudobu, abych ukázal Své Bohatství
  Národ zasvěcený ve Tvém Svatém Jménu vstane z mrtvých
 • Vrátím se cestou, kterou jsem přišel
 • Vrátím se, Já Jsem se vrátí
 • Vraťte se a litujte
  Dovolte Mému Duchu, aby ve vás rostl
 • Vryl jsem každé Své Slovo do tvého srdce
 • Vše je nocí pro ty, kdo nechtějí vidět
 • Vše, co potřebuji, je láska, láska, láska
 • Všechna Moudrost pochází ode Mě
 • Všechno, co děláš, ať se děje pro spásu duší
  Oslavuj Mě a pozvedej se Mnou Mou Církev
 • Všechny Mé Rány jsou široce rozevřeny
  Proč zanedbali Mou Zahradu?
 • Všichni pro Mě máte nesmírnou cenu
 • Všichni, kdo odsuzují Vikáře Mé Církve, nemohou být mými učedníky
 • Všude budu rozsévat lásku
 • Všude zřizuj Naše Beth Myriams
 • Vybral jsem si tě, abys rozšířila Mé Poselství
 • Vydávej svou sladkou vůni jako kadidlo
 • Vyleji Svého Ducha
 • Vylití Ducha
  Druhé Letnice
 • Vysázel jsem tuto Vinici a nazval jsem ji: Opravdový život v Bohu
 • Vystavím tě jako znamení odmítnutí, odmítnutí kvůli Jednotě
 • Vysvětlení 21. kapitoly Apokalypsy
  Ať tvá snášenlivost svědčí pro tebe
  Ukázni i své rty
 • Vysvobodíme duši
 • Vyučoval jsem tě
 • Vyznávejte často své hříchy
 • Vzbouřenec a velké odpadlictví
 • Vzbuď lítost, tvorstvo, dřív než přijdu
 • Vždycky braňte pravdu až do smrti
  Klíče k jednotě jsou láska a pokora
 • Vždycky si buď vědoma Mého laskavého vedení
 • Vzkřísil jsem tě
 • Vzkřísím Rusko, jako jsem vzkřísil Lazara
 • Vzpomínáte na Ninive?
  Cesta k Mému Kříži je značena Mou Krví
 • Vzpoura se rozšířila jako mlha
 • Vzpoura už pracuje
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

  Chronologické řazení
  Seznam všech poselství řazený chronologicky
   

  Abecední seznam
  Seznam všech poselství řazený abecedně
   

  Seznam podle jednotlivých sešitů
  Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
   

  Další přijatá poselství
  Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
   

  Můj anděl Daniel
  Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
   

  Poselství online
  Poselství jsou nyní k dispozici online
   

  Vyhledávání v poselstvích
  Vyhledávání v textu poselství
   

  Nahodile vybrané poselství
  Zde najdete nahodile vybrané poselství
   

   
   
  POSELSTVÍ NA DEN:

  Byla Má Krev prolita nadarmo?
  Ó století absolutní nevíry

   
  PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

  Buď jako hlasitá kniha a mluv
   

   
  NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

  Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
  Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
   
  Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
  2018-01-22
   
  Tak snadné, jako se napít vody
  Afshin Javid v Kolíně nad Rýnem

   
     Rychlé vyhledávání

  © Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message