DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Šiřte Naše Poselství, ona zachraňují...

Květen 1996

(Španělsko)

Můj Pane?

Já Jsem;

opři se o Mě; v Mém Nejsvětějším Srdci nacházej Můj Pokoj, který ti dávám; pamatuj, Já jsem s tebou; dcero, nenechej jediný kámen neobrácený, abychom jednou, Otec a Já, nemuseli říci: „nesnažila ses udělat všechno, co bylo v tvých silách;“ podporuj všechny, všechny ty, jejichž srdce jsou ode Mě vzdálená, jako je vzdálená země od nebe; chyť se Mé mocné Ruky a neboj se; všichni, kteří chtějí slyšet, uslyší; pojď; ic -

modli se, modli se, modli se; není těžké se modlit; Vassulo, říkej: „Kristus vstal z mrtvých!“

Měla bych to tedy říkat, jak to vyžaduje zvyk…1

ano! řekni to teď...

(Řekla jsem to.)

opravdu jsem to učinil; dělej Mi radost a chval Mě! květino, Má vlastní dcero Mé Církve, tvůj Kristus opravdu vstal z mrtvých; pojď, žehnám tobě a všem těm, které jsem vybral, aby tě doprovázeli; nakonec dostanou svou odměnu; Můj Otec a Já žehnáme těmto srdcím a říkáme jim: šiřte Naše Poselství, ona zachraňují…


1 Po 40 dní po Velikonocích se pravoslavní zdraví slovy: „Kristus vstal z mrtvých!“, na což se odpovídá: „Vpravdě vstal z mrtvých!“ Ježíš chtěl, abych tento zvyk zachovávala.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message