DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Sdílení Kříže
Láska

7. dubna 1987

(Cítila jsem se, jako by mě celé toto poselství tížilo, jako bych zůstala úplně sama s břemenem Božího Slova, které na mě těžce doléhá, a které nemám kde složit. Nevím, co dělat. Nedokážu popsat, jak jsem se cítila bezmocná a sama, sama s celým tím břemenem.)

Vassulo, cožpak tě kdy opustím? Já jsem Bůh, opři se o Mě, důvěřuj Mi;

Měla bych, ano, ale jsou chvíle, kdy je to nad mé síly. Nemůžu  si pomoct. Cítím se zodpovědná.

Mé dítě, měj trpělivost a důvěřuj Mi; pojď ke Mně, dodám ti odvahu;  

Otče, miluji Tě víc, než se dá vyslovit.

(Cítila jsem, jak se mě chystá potěšit.)

miluji tě, dcero;

dám ti pocítit Svá utrpení; až se Mé Ukřižování přiblíží, přijdu k tobě a svěřím ti Své hřeby a trnovou korunu; dám ti Svůj Kříž; milovaná, sdílej se Mnou Má utrpení; tvá duše pocítí úzkost, kterou jsem vytrpěl, tvé ruce a nohy pocítí mučivé bolesti, které jsem snášel; Vassulo, miluji tě, a protože jsi Má nevěsta, přeji si dělit se s tebou o všechno, co mám, věř Mi, budeš se Mnou; Vassulo, neměj strach, neboť Já, Ježíš, jsem s tebou;

pojď, postupně pochopíš, jak působím; zůstávej v Mém pokoji; milovaná, připravil jsem pro tebe místo;

 

8. dubna 1987

(Dnes musím udělat několik věcí, ale nemohu se ubránit touze být s Bohem, a proto jsem rychle Ježíše požádala: „Jedno slovo, Pane, jen jedno slovo.“)

jedno slovo, Vassulo? LÁSKA;

Miluji tě!

(Když jsem ho prosila o jedno slovo, měla jsem na mysli krátkou větu nebo tak…)


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message