DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Satan nabídl Rusku smrtelně jedovaté ovoce

5. ledna 1988

(Když jsem znovu četla poselství o Rusku, jak leží mrtvé na zemi, znovu jsem se hořce rozplakala.)

neplač, Vassulo; řekl jsem ti, že ji vzkřísím;

Miluji ji, Pane. Je mi jí tak líto, Pane. Miluji ji.

miluj ji tak, jak ji miluji Já; je také Má dcera a tvá sestra;

Pane, půjdeš za ní a vzkřísíš ji? Vrátí se k Tobě, ó, Pane?

přijdu k ní, vzkřísím ji a ponesu ji zpět do Svého Domu; chci, aby ji všechny Mé děti milovaly; všichni ji zahrneme Láskou;

Můj Pane, říkal jsi, že budeš pokračovat ve Svém Poselství ze 4. ledna?

budu pokračovat:

když se Má dcera, Rusko, stala závislou na Satanovi, protože její země byla neúrodná, nabídl jí smrtelně jedovaté ovoce, které uchovává pro ty, které miluji, a které usmrcuje postupně; čím více z něho někdo jí, tím více ho potřebuje; je smrtící a zabíjí pomalu; živil ji svým ovocem a usmrtil ji; když zemřela, tak pořád držela toto ovoce v ruce;

Vassulo, důvěřuj Mi, vzkřísím ji;

dcero, buď klidná a nedělej si starosti; nechej Mě jednat a Já dokončím Svá Díla;

Pane, dělám si starosti, protože jsi mě požádal, abych požehnala Tvým dětem z Garabandalu a předala jim Tvé Poselství. Pak mám též dát přečíst tato poselství církevním autoritám, aby se dozvěděly, jak se mají sjednotit; potom je mám požádat, aby uznaly Garabandal a vysvětlit jim, že Garabandal je pokračováním Fatimy, a jak je urážena Svatá Maria, když se jejímu zjevení z Garabandalu nevěnuje patřičná úcta, čímž se opakuje stejná chyba jako ve Fatimě. Ach, Pane, a teď ještě Rusko. Po celou dobu mi naznačuješ, že mám toto Poselství předat Tvému služebníku Janu Pavlu II. Z toho všeho jsem ještě neudělala NIC! Tvé Slovo na mě doléhá a je tak těžké ho nést…

řekni to teď!

Chystala jsem se říct: „...úplně sama.“1 Odpusť mi.

Vassulo, nesu Své Slovo s tebou; dělím se s tebou o Svůj Kříž; Vassulo, odpouštím ti; dal jsem ti také svědky, kteří nesou ten samý Kříž; stále znovu zapomínáš na to, že jsem to Já, Pán, kdo všechny tyto věci vykoná, ne ty; ty Mě máš milovat a živit se ode Mě;

pojď, Já ti budu do ucha šeptat vyznání Své Lásky; raduj se, dcero, neboť přišel Čas; miluj Mě, jako Já miluji tebe; Já jsem Ježíš Kristus, Milovaný Syn Boží a Spasitel; nakresli Mou značku;


1 Styděla jsem se, ale protože On je Pravda, požádal mě, abych větu dokončila.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message