DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Srdce Mé Matky spojeno s Mým Božským Srdcem

25. ledna 1988

Ježíši?

Já jsem;

Ježíši, po celou dobu až do dnešního dne jsem z toho všeho v úžasu. Mám na mysli toto zjevení, kterého se mi dostalo, jako by to byl pouhý sen, ze kterého se probudím a zjistím, že jsem jen snila. Je to úžasné!

Vassulo, Já jsem Všemohoucí a Vševědoucí; toužil jsem tě vzkřísit z mrtvých a osvítit tě; vzpomínáš si na vizi „Slunce“?

Ano, Pane, ta Světelná koule.1 

tato Světelná koule je ta samá, jako Světelná koule, kterou jsem vám dal spatřit ve Fatimě a která je mezi vámi známá jako „Sluneční Zázrak“; nechal jsem tě do Ní vstoupit; dovolil jsem ti vejít dovnitř; Ó, Vassulo, kdybys jen věděla, jakého se ti dostalo privilegia! maličká, ještě si toho nejsi vědoma, ale to je proto, že nechávám tvé oči zahalené;

Můj Bože, miluji Tě.

Vassulo, nechám tě skrytou ve Svém Nejsvětějším Srdci; jsi Mi tak drahá; Já, tvůj Bůh, tě miluji; nikdy ze Mě neměj strach, neboť jsem Láska; vždy budu jen Laskavý Otec, boj se Mě jen, když proti Mně rebeluješ; ach, Vassulo, Mých tajemství je mnoho a většina z nich je vám skryta;

Vassulo, teď Mě dobře poslouchej; každé proroctví, které bylo vysloveno, se naplní; každé slovo napsané v Písmu se splní;

Vassulo, přeji si, abys nakreslila dvě Srdce;

ano, blízko u sebe, ve skutečnosti jsou spojená; udělej kolem nich trnovou korunu, ano; Neposkvrněné Srdce Mé Matky je spojeno s Mým Srdcem; přeji si od každého z vás, abyste vzdávali Jejímu Neposkvrněnému Srdci úctu, kterou si zaslouží; chápeš, dcero, jak jsou Naše Srdce korunována trním od lidí, kteří pro Nás mají jen nevděk, rouhání a nedostatek lásky; to všechno je jejich hřích;

Vassulo, Já, který jsem Slovo, miluji a ctím Svou Matku; přeji si, abyste se přiblížili k Mé Matce a ctili Ji, jako Ji ctím Já; přeji si, aby se v úctě k Ní sklonilo každé koleno; přeji si, abyste se modlili Růženec a Zdravili svou Svatou Matku; chci, abyste činili pokání za své hříchy a prosili Ji, aby vás učila;

buď bdělá, dcero; pojď, zjevil jsem ti, jak je Srdce Mé Matky spojeno s Mým Božským Srdcem, a jak jsou obepnuta jedinou trnovou korunou; chci ti připomenout Svou Přítomnost; miluji tě;

Miluji Tě též, Ježíši.

pojď; Vassulo, pomodlíš se se Mnou?

Ano, Pane.

„Otče, ó, Abba!
obětuji ti svou vůli,
obětuji ti svůj život,
odevzdávám se ti,
Spravedlivý Otče,
je-li to Tvá Vůle,
učiň mě hodnou toho,
abys mne mohl plně použít,
učiň mě obětí
Své horoucí touhy,
konej, jak Tvé Srdce žádá,
Amen.“

Vassulo, žehnej svým pronásledovatelům, modli se za ně; pojď, modli se ke své Svaté Matce, modli se se Mnou;

(Ježíš diktuje:)

Ó, Svatá Matko,
chci odčinit všechny ty urážky,
kterých se dostává Tvému Neposkvrněnému Srdci tím,
že se stanu obětí lásky pro Lásku,
amen“

Vassulo, modli se se Mnou k Otci; pojď, společně;

„Otče, Milovaný,
potřebuji, abys rozhojnil Mou víru,
Mou lásku, Mou naději,
abych mohla opět oslavit Tvé Svaté Jméno,
amen“PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message