DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Stvořil jsem Novou Píseň, která se rozezní na strunách Lásky

7. září 2018

Mé dítě, chci tě dnes znovu ujistit o Mé stálé Lásce, kterou k tobě mám. Lilie Mého Srdce, jsem Strážcem tvé duše. Chráním tě před osudem hříšníků, abys žila svůj život v nevinnosti, vdechl jsem do tebe život, neboť jsem tě přesadil do Svého Srdce. Raduj se z toho! Naslouchej Mému Slovu a následuj Ho, abys nesešla z cesty. Slovo je Život. Jestliže Mé Slovo následuješ, tak tě nenechá přiblížit se k tomu, abys hřešila, ale když se stane, že zhřešíš, máš přímluvce u Otce. Já jsem Ten, kdo snímá tvé hříchy, takže pozvedni své oči a pohleď na Mou Slávu, pohleď na Mou Svrchovanost (neomezenou Moc), pohleď na nebe, pohleď na Toho, kdo je Autorem těchto Poselství.

V Soudný Den budu ve Svých Soudních Síních soudit každého a oddělím ctnost od neřesti, zlo od dobra. Pak změřím lásku, kterou jste měli ke svému bližnímu a ke Mně. Budu počítat jakoukoliv  míru čistoty, každé slovo lásky, každý sten lítosti. Všechno toto štědře ocením. Každá duše bude stát před Mým Trůnem, muži a ženy všech národů a jazyků. Všechny řády Andělů budou přítomny v Mé Soudní Síni.

Pravím ti, generace, že nemáš moc času, aby ses rozhodla přede Mnou pokořit, každý skutek, který učiníš, každá myšlenka, dobrá či zlá, bude zapsána do Knihy Pravdy. Jestliže se někdo rozhodne kráčet se Mnou a přilnout ke Mně, Já ho budu chránit na jeho cestě a zavedu ho do bezpečí. Domů! Ano! Nebe je vaším cílem, Nebe je vašim pravým Domovem! Doma budete cítit Můj Pokoj a že právě tam patříte, budete se cítit v bezpečí. Pochopíte, že právě tam jste vždy patřili. Vaše duše se bude cítit skryta v Mém Náručí, navždy v Mém objetí.

A co více, pak si ještě uvědomíte, že Já jsem váš Ženich! Pravím tedy každému: Nemarni svůj čas v tomto pomíjivém světě, neboť tvůj život skončí, ani se nenaděješ. Každá duše dříve či později odejde z tohoto světa. Zatímco v Nebi jsou tvé dny věčné, tam je nikdo nepočítá. Uvědomte si, že všichni, ano, všichni jste synové a dcery Nejvyššího, tak si nedělejte bohy z materiálních věcí, abyste se jim klaněli. Vždy jsem připraven vás všechny s citem a pochopením duchovně vést.

Ó Vassulo! Pomazaná Mojí Rukou, které jsem svěřil andělskou misi, tvůj Otec a Já se radujeme ve tvé touze po Nás. Proto jsme se ti dali poznat, abychom utišili tvou žízeň a vedli tě na cestu posázenou safíry, navoněnou myrhou a kadidlem. Tak pozvedni své oči, aby se střetly s Mými, neboť Můj Pohled obnoví jakýkoliv nedostatek, pochybnost, či strach. Když pohlédneš do Mých Očí, tak budeš hledět do Nekonečné hloubky tyrkysového oceánu Lásky. Budeš hledět do hlubiny Mé Lásky, Mojí Lásky, Lásky svého Boha. Moje milovaná, buď šťastná, že jsem vložil do tvých úst tuto Novou Píseň, Píseň Odpuštění, Píseň Milosrdenství, Lásky, Píseň Něhy a Naděje, Píseň Moudrosti a Čistoty, Píseň Pravdy a Věrnosti, aby byla zpívána po celém světě, tak aby vše živé mohlo slyšet a být uzdraveno.

Hory, údolí, řeky a moře, každý, kdo žije pod tímto nebem, když ji uslyší, pozná, že Bůh, na kterého zapomněli, na ně nikdy nezapomněl. Láska bude u jejich dveří, aby se jim odevzdala. Jestliže otevřou dveře svého srdce, tak jim řeknu, že jsem pro ně stvořil Novou Píseň, která se rozezní na strunách Lásky, která Mi přinese vítězství a jim bezpečí. Potom je pozvu, aby se stali dokonalými, když je budu zdokonalovat v Nás, dokud budou ochotni Nás následovat.

Modli se, Vassulo, aby věnovali pozornost Mému Slovu, abych tak mohl otevřít jejich oči. Láska tě miluje...ic


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message