DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Šťastný člověk, který hospodaří se Mnou

1. března 1991

(Londýn)

(Před konferencí a modlitebním setkáním, které se konaly v tentýž den.)

Ó, Jahve,
jsi můj Bůh,
požehnáno buď Tvé Jméno.
Uskutečnil jsi Svůj Plán
a přivedl jsi mě sem,
do této země, abych v ní svědčila
a vzdávala Ti chválu.
Otevři mi ústa ve Svém Shromáždění,
abych oslavovala jen Tebe.

otevřu; Já, Pán, ti žehnám; naslouchej Mi: prorokuj jim, spolehni se na Mou velikou Sílu, každý úspěch pochází ode Mě, ne od tebe; - kladu oheň a vodu před každou duši a dávám jí na vybranou; nikdy neznásilním lidskou svobodu, nikdy…

dovoluji člověku vybrat si, a chci, abyste věděli, jak mě blaží, když si zvolíte to, co je správné; nicméně nepřestanu nikdy usilovat o to, aby hříšník přestal hřešit; vyzkouším všechno, abych ho získal, a pokaždé, když padne, budu tam, abych ho zvedl; nebudu ho odstrkovat nebo kárat; jeho nepřátelé se možná budou radovat, ale Já budu mít ve Svých Očích jedině slzy a poprosím ho, ať se vrhne do Mé Náruče; a když to udělá, pak se ho zeptám, zda by Mi dovolil, abych v něm bydlel; bude-li souhlasit, udělám jeho duši Svým Vlastnictvím a na tomto Území postavím Svůj Stan (v duši hříšníka) a odtud ohradím Svůj Majetek Svou Láskou, aby žádný vetřelec nemohl proniknout do toho, co jsem právě učinil Svým a navždy; šťastný člověk, který hospodaří se Mnou, získá Poznání a vejde do věčného Života;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message