DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Skuteční pastýři

30. června 1993

Pane, jsem připravena se učit.

tak pojď a uč se! Moudrost je tvým Učitelem;

Vassulo, modli se za své kněze;1 pozvedni svou duši ke Mně a žij ve Mně, v Mé Lásce; pociťuj Mou Lásku, dnes volá Pastýř; Pastýř dnes hledá Své ztracené a rozptýlené ovce; Jeho Hlas slyší mnozí, ale ne všichni Jeho Hlas poznávají,2 některé dokonce Jeho Hlas pohoršuje; všichni, kdo jsou Moji, se ke Mně vrátí; všechny ovce, které Mi patří, budou slyšet Můj Hlas a budou se radovat ze zvuku Mých Kroků;

ti, kdo nepoznají Můj Hlas, nejsou Mé ovce; najal jsem muže, aby se starali o Mé stádo, až do Mého Návratu, ale jakmile jsem odešel, sotva jsem vyšel ze dveří, najatí muži odešli do měst za vysokými posty; což jste nečetli:3 „běda nicotnému pastýři, jenž opouští své stádo!“ proto vám neustále připomínám, že Mé Království je mezi vámi všemi; nikdy jsem vám nepřestal připomínat pravdy, které jsem vám Já Sám dal; uvidím nyní, jak se Mým ovcím děje po právu? ovcím, které hynou nedostatkem pastvy? Písmo nelze popřít a Mé Slovo je živé a činné, ale ve vašem odpadlickém srdci jste odpadli od Mého Slova ve svém srdci, pastýři;

Kdo ve Tvém Domě je věrný, Pane?

ti, kdo neříkají, že vidí,4 jsou věrní; ti, kdo od počátku nikdy neotevřeli své oči ani nepředstírali, že jsou jako bohové a znají dobro a zlo,5 jsou věrní a opravdoví; pastýři, kteří se starali o Mé stádo a zůstali s ním s pastýřskou holí v ruce, aniž by si oblékli impozantní oděv,6 ani neseděli na Mém Trůně7 s žezlem a neříkali, že jsou Bůh,8 jsou věrní; ti, kdo položili svůj život za Mé ovce, jsou Moji skuteční pastýři, kteří si mohou dělat nárok na to, co je jim dáno Mým Svatým Duchem; poznáte je podle ran na jejich těle, ran, které dostali v domě svých přátel;9 ale brzy už nebudou žádní obchodníci, až přijde Můj Den;


1 Řečtí metropolité se hádali.
6 Impozantní oděv zde znamená pocty.
9 Rovněž pastýřů, ale nevěrných.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message