DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita »

Vítejte na stránkách věnujících se spiritualitě Opravdového Života v Bohu.


"Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl." (Jan 14:25-26)

To Poselství jsem svěřil tobě, protože jsem věděl, že se budeš dobře starat o Mé Záležitosti. Řekl jsem, že jsem tě pověřil tímto Poselstvím - toto Poselství nepřidává nic nového do Písma Svatého. Všechno, co jsem řekl v tomto Poselství, je již psáno v Písmu, jenže vy jste ještě úplně neporozuměli tomu, co je psáno. Slyšeli jste Mě říkat: sešlu vám Utěšitele, aby byl stále s vámi a v těch, kteří Mě milují, aby vás všechno naučil. Můj Duch se stane vaším Rádcem a Učitelem - bez Něho by ani Moji Učedníci nikdy plně nepochopili ani Mne, ani Moje Učení. V den, kdy jsem se vrátil k Otci, seslal jsem Těšitele, aby jim připomněl všechno, co jsem jim řekl, když jsem byl s nimi. Nyní jsem připraven přijít k vám, ale vy stále nerozumíte jak a jakým způsobem. Nemluvil jsem přece v metaforách.

Poselství z 10. prosince 1995

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Budu se o tuto míli navíc dělit s tebou
Láska je dar

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Jsem Naděje, kterou svět hledá
Z Mého Domu jste udělali tržnici

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message