DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Přečtěte si poselství.

Podívejte se také na Vassulin Úvod k poselstvím

Při čtení poselství si můžete začít 1. dílem nebo Setkáním s andělem Danielem, pokračujte v četbě postupně, jak poselství přicházela, abyste se vnořili do Boží lásky k vám. Pokud budete číst od začátku, porozumíte, že vás Bůh volá, abyste s Ním vstoupili do důvěrného vztahu.

Četbou poselství člověk porozumí mnohem více Písmu Svatému. Dosvědčují to mnozí laici i kněží. Pokud čtete poselství od začátku do konce, přinesou vám hlubší porozumění Písmu, které bychom měli číst každý den. Četbou poselství pokročíte ve svém duchovním růstu a poroste i vaše láska k Bohu.

Ježíš mě žádal, abych vám řekla, že jméno Vassula máte nahradit svým vlastním jménem. Uslyšíte Ho, jak k vám mluví, znovu oživuje vaši duši, aby se otevřela, začala toužit a dýchat v Jeho Slávě. Bůh vás velmi jemně vtáhne do Svého Srdce, takže už více nebudete patřit sobě, ale Tomu Jedinému, kdo vás povede do jednoty s Jejich Jednotou (Nejsvětější Trojice)


Vassula

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Ukážu jim, co znamená Opravdový Život v Bohu
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Zůstaňte Mi věrní a budete žít
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message