DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Sestupuji ve tvých časech, abych zapálil tuto generaci

31. května 2018

Má žačko, pokoj tobě. Dávám ti Svůj pokoj, víš, co jsem ti dal? Dal jsem ti do rukou oheň, Můj oheň! Tento oheň převyšuje lidské chápání, a když zahalí kohokoliv, kdo se k tomuto Ohni přiblíží, zapálí jej a vzbudí v něm potřebu litovat. Ó, ano. Přišel jsem, abych přinesl Oheň na tuto zem a nyní ve tvých časech sestupuji, abych zapálil tuto generaci, aby byla schopna litovat. Ó, jak průzrační jednou budou, až Jím (Ohněm) budou polapeni a až s nimi zatřese!

Všichni, kdo tě odmítají, tě odmítají ze strachu. Aniž by chápali, co je vede k tomu, aby tě odmítli, jejich duch cítí, že ve svých rukou neseš něco odlišného, něco, co je mimo jejich chápání, a oni to vůbec nejsou schopni určit. Proč jsou potom tak slepí? Protože nikdy nepoznali někoho, kdo je očištěn tímto Ohněm.

Můj Oheň 1, který jsem ti svěřil, abys Ho nesla ve svých rukou, i přes tvou nehodnost, odhalí duši každého člověka a co má ve svém nitru, aby ji vedl k pokání. To oddělí ty, kdo jsou určeni pro Mé Království, od těch, kdo zůstanou mimo Mé Království.

Tento Oheň, který některé z vás svým dotekem zděsil, přichází z Ducha Svatého a ze Slova, které jsem ti dal! Není divu, že ti, kteří tě odmítají, se tě bojí. Pokus se to pochopit. Můj Oheň se projevuje skrze Mnou dané Slovo, ale tato generace, a řekl bych, většina této generace, nechápe ve své temnotě, co přinášíš, čím jsem tě pověřil a jaký to má význam.

 

 Také nejsou schopní číst znamení vaší doby. Nepochopili a odmítají tuto příležitost k pokání, kterou jim Já dávám. Tedy pokorní z toho budou mít prospěch a dovolí tomuto běsnícímu nehmotnému Ohni, aby je zahalil. Zvu všechny ty, kdo uznávají svou ubohost a potřebu spásy, aby přistoupili. Ale všichni ti, kdo zůstávají neteční k Mému pozvání, nebudou se Mnou u stolu. Jejich mysl dává přednost jejich omezenému poznání, i když z toho nebudou mít žádný zisk. Mnozí budou hledat Mé Království příliš pozdě.

 

Tedy věz, Vassulo, že ses nenamáhala zbytečně. Získal jsem mnohé, kteří byli u bran smrti. Žehnám ti, abych ještě jednou rozzářil tvé oči! ic 


1 Poselství Opravdového života v Bohu, které přivádí lidi k pokání a k Bohu.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message