DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Proste Mého Ducha o pomoc, proste!

17. září 1992

(Poselství k těm, kdo pracují pro tato poselství.)

Mé dítě, důvěřuj Mi. Ze své vlastní síly nemůžeš ani pohnout malíčkem, všechna síla přichází ode Mne. Nabídni Mi teď na oplátku svou vůli. Čekám ....

Má VŮLE JE TVÁ!

Já, Ježíš, ti říkám: těšíš se Mé přízni, protože jsi pod Mou autoritou. Řekni všem, které vybralo Mé Srdce, že je nikdy neopustím. Ženich se bude starat o všechno, co potřebují. Ať v nich každý vidí pravé svědky. Ať každý ví, že je v nich pravda, podle jejich způsobu sdílení.

Posílám je, aby čelili světu. Musí se zdržet kousavé kritiky, aby je jejich jazyk nezabíjel nebo nerozděloval. Ani jeden z nich si tuto milost nezasloužil. Já, Ježíš, jsem jim tuto milost nabídl zadarmo, proto žádný z nich by neměl žádat peníze. Silný by měl podporovat slabého, bohatý chudého. Jako jsem řekl: "Blaženější je dávat než brát",1 dám vám dost, abyste zaplatili své výdaje, tak Mě nepokoušejte.2

Buďte sjednoceni ve Mně a mezi sebou. Nikdy nepodléhejte zoufalství ve svých zkouškách. Udělejte, co můžete, a Já udělám to ostatní! Odvahu, modlete se, abyste neklesli. Odhalujte světu Bohatství Mého Svatého Srdce a Mou Slávu. Chcete být svědky Nejvyššího? Odumřete tedy sami sobě. Chcete být jedno se Mnou? Odpoutejte se od světa. Chcete sloužit Lásce? Sledujte Mé Šlépěje, prosáklé Mou Obětní Krví.3

A nakonec si pamatujte: abyste se osvobodili od svých lidských náklonností a slabostí, proste Mého Ducha, aby vám pomohl, proste! a bude vám dáno. Jsem mírný a pokorného srdce a znám všechno ve vašich srdcích, tak proste Mého Ducha a Můj Duch vám přijde na pomoc. Duch vás dnes prosí, modlete se často tuto modlitbu:

Ježíši,
ani smrt, ani život, ani anděl, ani kníže,
nic co existuje, nic co přijde,
žádná moc z výšin či hlubin,
ani žádná stvořená věc
mne od Tebe nikdy nebude moci odloučit.
Přísahám Ti navždy svou věrnost,
to je má slavnostní přísaha.
Pomoz mi zachovávat tuto přísahu na věky věků.
Amen.

.... vstaň, dcero, a pusť se do toho! Ať jsou tvé myšlenky Mými Myšlenkami. Odevzdej se Mi, abys všechno, co děláš, dělala v Mém Duchu a podle Mé Mysli. Dovol Mému Duchu volně do tebe dýchat a dovrším v tobě Svou Vůli. Jsi šťastné, Mé dítě, jež medituješ a dovoluješ Mé Moudrosti, aby byla tvým osobním Učitelem! protože ti odhalí mnohá další tajemství.

Přijímej a dávej, dávej!


2 Ježíš míní, že nikdo by neměl nikomu a ničemu dlužit peníze
3 tady od nás Ježíš žádá skutečnou oběť


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message