DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Skloňte se! Skloňte se, abyste se mohli sjednotit

30. října 1987

Dal jsem Svému tvorstvu nesčetná znamení, abych ho varoval. Pozvedl jsem svaté, aby oznamovali Má přání, ale naslouchali?1 změnilo se něco?

Pane, předpokládejme, že tentokrát budou poslouchat, předpokládejme, že budou ochotní, předpokládejme, že budou číst a uvěří a sjednotí se a že tentokrát budou usilovat o Tvou Slávu víc, než o své vlastní zájmy a budou věřit těmto poselstvím.

Vassulo, ach, Vassulo, mnozí z těch, kdo uvěří v Mé Poselství a připustí, že jsem to Já, budou mít strach, z výsměchu a ze svých představených; mnozí dají přednost slávě od lidí než slávě, která přichází ode Mě; oslavuj Mě a rozšiřuj Mé Poselství;

Předpokládejme, Pane, že se skloní.

pak bych odložil Svou Spravedlnost, která by na ně těžce dolehla; ale oni po sobě stále střílejí jedovatými šípy, a tím sužují Mé Tělo; vždy mezi nimi bude vládnout nesvornost, pokud bude chybět láska;

Vassulo, kdyby byli poslušni Mého přikázání milovat se navzájem tak, jako Já je miluji, a pokořili se, v Mém Těle by dnes vládla svornost; což se někdy pokořili a umyli si navzájem nohy?2 nedal jsem vám to jako příklad, který máte napodobovat? skloňte se! skloňte se, abyste se mohli sjednotit!

duše, nadešla chvíle, kdy by Mi měl naslouchat Můj milovaný služebník Jan Pavel; vskutku jsem slyšel jeho úpěnlivé volání, jeho prosby pronikly až k Nebi, jeho volání se rozléhá v celém vesmíru; jeho volání dosáhlo k Mým Uším!

dovol Mi říci: nebude to dlouho trvat a bude jen jedno stádo a jeden pastýř; povedu všechny Své ovce, i ty, které nejsou z tohoto ovčince; Láska vás sjednotí, ale předtím nastanou obrovská soužení, celá Nebesa se zachvějí! buď bdělá, dcero; předej Mé pokyny, všechny jsou obsaženy uvnitř Mých svatých spisů; předáváním3 Mých Poselství, pochopíš;

Ježíši, ach, Panno Maria, co mi jen řeknou? Pochop mě, Panno Maria, nemám žádné postavení, abych předstoupila před tyto vysoce postavené osobnosti.

Vassulo, ničeho se neboj; tvá neschopnost Ježíše uchvacuje; zůstaň malá;

Panno Maria, a co když nebudou naslouchat?

maličká, toto božské poselství bude Jeho posledním varováním; nebudou-li chtít slyšet a porozumět, dovolím, aby na ně těžce dolehla Jeho Ruka; Vassulo, jediné, co ty musíš dělat, je milovat Ho; měj se na pozoru, protože Satan běsní a bude se snažit nastražovat ti všemožné pasti; neboj se, chráním tě;

Děkuji Ti, Panno Maria, že mi dodáváš odvahy. Děkuji Ti, že mě chráníš. Dobrořečím Ti.

Vassulo, žehnám ti, Mé dítě;


1 Tvorstvo.
2 Měla jsem dojem, že Ježíš má zde na mysli, že by si toto gesto měly církve prokázat vzájemně.
3 Tím, že je budu dávat ve známost.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message