DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Abecední seznam »

Abecední řazení

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 • A teď tě pojmenuji podle Svého Utrpení - Vassula Ježíšova Utrpení
 • Abba
 • Ábel je Má setba
 • Aby všichni byli jedno
 • Abych tě udržel naživu, dal jsem ti jíst Své Tělo a pít Svou Krev
 • Abyste se sjednotili, musíte se všichni sklonit
 • Abyste se sjednotili, všichni se musíte sklonit
 • Adoruj Mne ve ztišení
  Slyš Mou svatební píseň
 • Ale vždy se ke Mně vrať
 • Amen
 • Amen se blíží, aby pročišťoval Stravujícím Ohněm každé plemeno
 • Ať je Mé Rámě vaším Útočištěm, Mé Svaté Srdce vaším Domovem
 • Ať je Mé Slovo tvou lampou
  Udělejte si útočiště v Našich Srdcích
 • Ať jsou tvé modlitby jako advokát, který brání tvou generaci
 • Ať Má Mana naplní vaše ústa
 • Ať Mé tvorstvo pozná Mou Velkou Lásku
 • Ať Mi Můj Nebeský Dvůr připraví Cestu
  Před sebou k vám posílám Svou Matku
 • Ať nic nestojí mezi tebou a Mnou
 • Ať slyším tvůj hlas dřív, než se setmí
 • Ať tě žádný člověk neutlačuje
  Sjednoť Můj lid v jedno srdce
 • Ať tvá celá bytost pronikne do Mne
 • Ať tvé srdce jásá v Mé Přítomnosti
 • Ať vaše modlitby dosáhnou nebe
  Buď Mým Nebem
 • Ať zmizí všechno, co jsi ty, přijetím všeho, co jsem Já
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

  Chronologické řazení
  Seznam všech poselství řazený chronologicky
   

  Abecední seznam
  Seznam všech poselství řazený abecedně
   

  Seznam podle jednotlivých sešitů
  Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
   

  Další přijatá poselství
  Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
   

  Můj anděl Daniel
  Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
   

  Poselství online
  Poselství jsou nyní k dispozici online
   

  Vyhledávání v poselstvích
  Vyhledávání v textu poselství
   

  Nahodile vybrané poselství
  Zde najdete nahodile vybrané poselství
   

   
   
  POSELSTVÍ NA DEN:

  Já jsem Skála a Základ Křesťanství
   
  PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

  Má slova k tobě jsou Duch a jsou Život
   

   
  NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

  Pozvánka na koncert ve Zlíně
  v neděli 27. září 2020 v 16 hodin na náměstí Míru ve Zlíně
   
  Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
  Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
   
  Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
  Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.

   
     Rychlé vyhledávání

  © Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message