DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Abecední seznam »

Abecední řazení

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 • A teď tě pojmenuji podle Svého Utrpení - Vassula Ježíšova Utrpení
 • Abba
 • Ábel je Má setba
 • Aby všichni byli jedno
 • Abych tě udržel naživu, dal jsem ti jíst Své Tělo a pít Svou Krev
 • Abyste se sjednotili, musíte se všichni sklonit
 • Abyste se sjednotili, všichni se musíte sklonit
 • Adoruj Mne ve ztišení
  Slyš Mou svatební píseň
 • Ale vždy se ke Mně vrať
 • Amen
 • Amen se blíží, aby pročišťoval Stravujícím Ohněm každé plemeno
 • Ať je Mé Rámě vaším Útočištěm, Mé Svaté Srdce vaším Domovem
 • Ať je Mé Slovo tvou lampou
  Udělejte si útočiště v Našich Srdcích
 • Ať jsou tvé modlitby jako advokát, který brání tvou generaci
 • Ať Má Mana naplní vaše ústa
 • Ať Mé tvorstvo pozná Mou Velkou Lásku
 • Ať Mi Můj Nebeský Dvůr připraví Cestu
  Před sebou k vám posílám Svou Matku
 • Ať nic nestojí mezi tebou a Mnou
 • Ať slyším tvůj hlas dřív, než se setmí
 • Ať tě žádný člověk neutlačuje
  Sjednoť Můj lid v jedno srdce
 • Ať tvá celá bytost pronikne do Mne
 • Ať tvé srdce jásá v Mé Přítomnosti
 • Ať vaše modlitby dosáhnou nebe
  Buď Mým Nebem
 • Ať zmizí všechno, co jsi ty, přijetím všeho, co jsem Já
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

  Chronologické řazení
  Seznam všech poselství řazený chronologicky
   

  Abecední seznam
  Seznam všech poselství řazený abecedně
   

  Seznam podle jednotlivých sešitů
  Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
   

  Další přijatá poselství
  Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
   

  Můj anděl Daniel
  Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
   

  Poselství online
  Poselství jsou nyní k dispozici online
   

  Vyhledávání v poselstvích
  Vyhledávání v textu poselství
   

  Nahodile vybrané poselství
  Zde najdete nahodile vybrané poselství
   

   
   
  POSELSTVÍ NA DEN:

  Aby všichni byli jedno
   
  PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

  Vleji do tvých očí Své Nadpřirozené Světlo
   

   
  NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

  Naléhavý dopis od Vassuly
  Vassula - Petrův stolec
   
  Čtyři nová poselství
  Nově uveřejněná poselství od Vassuly
   
  Dvě nová poselství
  Vassula nedávno uveřejnila další dvě nová poselství, která přijala od Našeho Pána

   
     Rychlé vyhledávání

  © Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message