DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Chronologické řazení »

Chronologické řazení : 1986

Zvolte rok:
Září 20Jsem Světlo
Září 27Jsem tvůj Spasitel
Září 28Já jsem Cesta
Září 30Já Bůh existuji
Říjen 05Já nejsem nedosažitelný
Říjen 10Já jsem Pokoj
Říjen 16Jsem si zcela vědom vašich schopností
Říjen 22Jsem tvůj Učitel
Říjen 23Který dům je pro tebe nejdůležitější?
Listopad 09Ukřižování
Prosinec 04Jsi duch a Já jsem také Duch a Svatý
Prosinec 10Buď svatá
Prosinec 11Jsi s tím srozuměna, být svatou?
Prosinec 13Být svatý znamená být jako Já
Prosinec 14Jsem tvůj Těšitel
Prosinec 15Všechna Moudrost pochází ode Mne
Prosinec 16Budeš muset získat Moudrost

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Buď pomalá v hněvu
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Zavlažím Svůj sad
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Postní duchovní obnova
Přijměte pozvání ke ztišení a rozjímání
 
Všechno nejlepší, TLIG!
2018-11-28
 
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Život máme žít podle Boží vůle

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message