DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Skrze tvou nicotnost jsem zjevil Svou Velikost

24. října 1990

Mé srdce chce sloužit Tvé Velikosti, ale jsem nuzná a ubohá a bez Tebe nejsem schopná pohnout ani prstem.

To je pravda, protože kdybych nestál vedle tebe, nestála bys vůbec. Duše! Obklopena Mým Světlem, jsi ochotna poslouchat Má Přikázání?

Jsem ochotna poslouchat Tvá Přikázání.

Pojď tedy a děl se o Můj plášť. Dovol Mi být tvým Průvodcem a budu ti dál odhalovat tajemství Svého Svatého Srdce. Budu před tebou dále odvíjet hlubiny Nebes. Neopustím tě, duše ... zůstaň chudá, nuzná a dychtivá Mého Pokrmu. Ano, hladověj po Mém Pokrmu a tuž po něm. Nebuď jako ti bohatí, kteří po Mé Stravě nehladovějí, ani ji nehledají. Hledej Bohatství Mého Srdce. Skrze tvou nicotnost jsem zjevil Svou Velikost, skrze tvou ubohost jsem ukázal Svou Milost a skrze tvou křehkost, Svou Sílu. Ukázal jsem teď světu planoucí Oheň a Horoucí Přání Svého Srdce. Nežádám teď po vás nic jiného než návrat k lásce.

Dcero? Vpravdě ti říkám, tobě, která si přeješ sloužit Mně, svému Bohu: pokaždé, když otevřeš ústa, abys svědčila Pravdě, budu ti žehnat. Kdykoli o Mně budeš mluvit, zažehnu v tobě oheň. Modli se, žádej, a dám ti víc, než jsi žádala. Vždycky tě poučím, abys opakovala Má Slova. Neopustím tě. Je o Mně známo, že jsem Nejvěrnější. Proto, Má Vassulo, dovol Mi užívat tě, než si pro tebe přijdu.

Ty jedna!1 Můj pozůstatku! Květino, přijď ke Mně s pravým duchem a důvěřuj Mi. Chceš políbit Mé Nohy?

Pojď, chyť se Ruky svého Mistra a následuj Mě.


1 Kmitla se mi hlavou myšlenka, co se mnou bude Pán dělat, až pro mne přijde, nebyla to chytrá myšlenka. Proto Ježíš překvapeně řekl "ty jedna!"


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message