DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Skrze tvou nicotnost jsem zjevil Svou Velikost

24. října 1990

Mé srdce chce sloužit Tvé Slávě, ale jsem nuzná a ubohá a bez Tebe nejsem schopná pohnout ani prstem.

to je pravda, protože kdybych nestál vedle tebe, nestála bys vůbec; duše! zahalena Mým Světlem, jsi ochotna poslouchat Má nařízení?

Jsem ochotna poslouchat Tvá Nařízení.

pojď tedy a děl se o Můj plášť; dovol Mi být tvým Průvodcem a budu ti i nadále odhalovat tajemství Svého Nejsvětějšího Srdce; budu ti i nadále odkrývat hlubiny Nebes; neopustím tě, duše… zůstaň chudá, ubohá a lačnící po Mém pokrmu; ano, hladověj po Mém Pokrmu a prahni po něm; nebuď jako ti bohatí, kteří po Mém Pokrmu nehladoví, ani jej nehledají; hledej Bohatství Mého Srdce; skrze tvou nicotnost jsem zjevil Svou Velikost, skrze tvou ubohost jsem ukázal Své Milosrdenství a skrze tvou křehkost Svou Sílu; nyní jsem světu zjevil žhoucí Plamen Horoucích Přání Mého Srdce; nežádám dnes po vás nic jiného než odpověď lásky;

dcero? vpravdě ti říkám, tobě, která si přeješ sloužit Mně, svému Bohu, budu ti žehnat pokaždé, když otevřeš ústa, abys svědčila Pravdě; kdykoli o Mně budeš mluvit, zažehnu v tobě oheň; modli se a pros a dám ti víc, než oč jsi prosila; vždy ti připomenu Svá Poučení, abys opakovala Má Slova; neopustím tě, je o Mně známo, že jsem Nejvěrnější; proto Mi dovol, Má Vassulo, užívat tě, než tě přijdu utrhnout;

požehnaná!1 Můj pozůstatku! květino, přicházej ke Mně s upřímným srdcem a důvěřuj Mi; chceš políbit Mé Nohy? pojď, chyť se Ruky svého Mistra a následuj Mě;


1 Hlavou mi bleskla myšlenka, co se mnou Pán udělá poté, co si pro mě přijde. Nebyla to moc chytrá myšlenka, proto Ježíš překvapeně řekl: „Požehnaná!“


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message