DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Abecední seznam »

Abecední řazení

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 • Na oplátku ti podám Svůj Kalich
  Hospodin je žádá, aby občas hledali Jeho Tvář
 • Nabídněte Mi své srdce
 • Nadutost Mě unavuje
 • Najdi štěstí v tyranii, kterou na tebe uvalují
 • Nakonec budou Naše Dvě Srdce triumfovat
 • Nakonec Naše Srdce zvítězí
 • Nakresli Mé znamení
  Pamatuj na Mé Utrpení
 • Naplavené dříví
  Od dob Fatimy až podnes nebylo respektováno žádné z Mých Varování
 • Naplním vás množstvím darů Mého Svatého Ducha
 • Naše Dvě Srdce budou probodena
  Poslouchejte tohoto pastýře, ať se děje cokoliv
 • Naše Dvě Srdce jsou naplněna ohromnou radostí, když vás vidíme přicházet modlit se k Nám
 • Naše Dvě Srdce jsou spojena
 • Naše Dvě Srdce se vás v těchto dnech snažila učit
  Dokud zůstáváte rozděleni, jste ještě v temnotě
 • Naše Srdce jsou rozervána
 • Naše Srdce svítí vedle sebe jako Dvě Lampy
 • Našel jsem tě v bídě
 • Naučte se Svatý Růženec
  Znamení konce Časů
 • Nazývej to: „opravdový život v Bohu“
 • Nebeská Církev
 • Neboj se pyšných
  Mou zbraní, kterou jsem ti dal, je modlitba
 • Neboj se, malá poselkyně
 • Neboj se, Mé dítě, když tě umenšuji
 • Nebraň se sama
 • Nebuď jako ten z Kyrény - Jednota
 • Nebuď netrpělivá při modlitbě
 • Nebudu šetřit Kainy
 • Nebudu stát stranou, když tě postihne neštěstí
 • Nechci bezcennou úctu vyslovovanou jen rty!
 • Nedělejte si starosti o zítřek
  Subjektivita tě vždycky zavede na scestí
 • Nedostatek rozlišování přináší nezralé plody
  Zůstaň malá, ať v tobě může růst Můj Duch
 • Nedovolím Své Církvi, aby uvadla
  Duch Vzpoury
 • Nejdražší duše, dej Mi svou lásku
 • Nejednejte se Mnou jako s cizincem
 • Nejsem složitý Bůh
 • Nejsi sama
 • Nenamáhala ses nadarmo
 • Nenaslouchají Našim Dvěma Srdcím
  Láska nezná hranic
  Druhá Eva
  Plač pro své bratry a sestry
 • Neodpírej dobrodiní
  Šelma dnes vyzývá Nebesa
 • Neodstraňuj ani nerozbíjej žádnou z Mých cihel určených pro opravu Mého Domu
 • Nepatříš tomuto světu
 • Neplač nade Mnou
 • Nepochybujte už o našem požehnaném spojení
 • Nepočítej hodiny, které Mi věnuješ
 • Nepotlačujte Mého Ducha, místo toho Mě vítejte
 • Nepotřebuji filozofy a mudrce
 • Nepřináším nic nového
  Jeho oblíbené cíle jsou Mé zasvěcené duše
 • Neproklínej Svého Krále! Neprovokuj Jeho Spravedlnost
 • Nerozčiluj se a neběduj, když tě přibíjejí na Můj Kříž
  Vezmi si ze Mne příklad důstojnosti
 • Nerozplynul jsem se, Mé Tělo bylo vzkříšeno
 • Nes trpělivě svěřený Kříž
  Odplácej zkaženost laskavostí
 • Nést Můj Kříž je požehnání
 • Nestrpím žádné soupeře
 • Nesuď
 • Neustále se modli a bdi
  Miluji tě žárlivě
 • Neužívám tvé vůle, pokud Mi ji nenabídneš
  Tři železné tyče - Přijď, Duchu Svatý
 • Nevěrnost, žárlivost, nesvornost a nečistota
 • Nevšimla sis Mých vítězství?
 • New York, setkání s Conchitou z Garabandalu
 • Nezapomeneš na Mou Přítomnost?
 • Nezatvrzujte svá srdce pochybováním
  Modlitba za Rusko
 • Neztrácej Můj Pokoj a zůstaň silná
 • Neztrácej odvahu, dcero
  Hodina temnoty je teď nad vámi
 • Nic Mi nebrání nahradit ho
  Mé cíle jsou prvořadé
 • Nikdo nemůže zastavit tuto hodinu Mého Svatého Ducha
 • Nikdo zlý se nemůže stát dědicem Mého Království
  Poselství Svatého Michaela
 • Nikdy jsem tě neopustil
  Modli se bez přestání
 • Nikdy Mě neunaví klepat
  Budeš milovat svého bližního jako sebe samého
 • Nikdy nejste sami, vždycky jsem s vámi
 • Nikdy nepřestávej s modlitbou
 • Nikdy nesuď
  Nikdy neplač nad hmotnými věcmi
 • Nikdy nežádej, pros
  Svatý Humor
 • Nikdy pro Mě nemůžeš svědčit, aniž bys byla pronásledována
 • Nikdy se nepouštěj lemu Mého roucha
  S nevinnými dušemi se budu dělit o Svou Slávu
 • Nikdy tě neopustím, vždy budu s tebou!
 • Nikomu, kdo se rouhá Mému Svatému Duchu, nebude odpuštěno
 • Noc už skoro uplynula
  Dnešní svět se sroluje jako svitek
 • Nová Nebesa a Nová Země
 • Nová Nebesa a Nová Země budou, až ve vás zřídím Svůj Trůn
 • Nyní se brzy projeví Boží přízeň
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

  Chronologické řazení
  Seznam všech poselství řazený chronologicky
   

  Abecední seznam
  Seznam všech poselství řazený abecedně
   

  Seznam podle jednotlivých sešitů
  Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
   

  Další přijatá poselství
  Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
   

  Můj anděl Daniel
  Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
   

  Poselství online
  Poselství jsou nyní k dispozici online
   

  Vyhledávání v poselstvích
  Vyhledávání v textu poselství
   

  Nahodile vybrané poselství
  Zde najdete nahodile vybrané poselství
   

   
   
  POSELSTVÍ NA DEN:

  Já, nejvyšší, jsem tě pozvedl, abys byla vzorem jednoty
   
  PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

  Vystavím tě jako znamení, kterému budou odporovat, budou ti odporovat kvůli Jednotě
   

   
  NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

  Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
  Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
   
  Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
  2018-01-22
   
  Tak snadné, jako se napít vody
  Afshin Javid v Kolíně nad Rýnem

   
     Rychlé vyhledávání

  © Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message