DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Svět je nevděčný Lásce

26. ledna 1990

pokoj s tebou; Láska tě miluje; evangelizuj s láskou pro Lásku; opakuj po Mně tato slova:

Můj Pane a Králi,
udržuj mého ducha pevného a ochotného,
a já budu učit nevěrné Tvým cestám
a hříšníci se navrátí k Tobě;
amen;1

(Později:)

potěš Mě a zůstávej v Mém Světle; Já jsem Světlo; modli se, Má Vassulo, aby duše, které Mě zraňují, spatřily Světlo a naučily se rozeznávat pravou ruku od levé;

slyš Mou Matku:

dnes je Mé Srdce zalito slzami kvůli velkému množství hříchů; svět je nevděčný Lásce; zjevuji se mnohým a naléhavě volám,2 aby se navrátili k Bohu a změnili své životy, ale jen několik z vás to skutečně udělá; tak mnoho se jich nezmění; dcero, modli se za tyto zatvrzelé duše;

Budu se modlit, Svatá Matko.

žehnám tobě i všem, kdo se za ně modlí;


2 Lidstvo.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message