DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Abecední seznam »

Abecední řazení

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 • Bděte a modlete se
 • Běda těm, kdo pošlapávají Mého Ducha
  Budu vyhledávat hříšníky
 • Běda těm, kdo prolévají nevinnou krev nenarozených dětí!
 • Běda těm, kdo zlo nazývají dobrem a dobro zlem
 • Běda těm, kteří vztahují ruku,
  aby ničili, co Já buduji!
 • Beze Mne bys nic nedokázala
 • Běžte k vaší Blahoslavené Matce
 • Blahoslavení chudí v duchu
 • Blahoslavení požehnaní, kdo plní Vůli Mého Otce
 • Bohatství Mého Svatého Srdce
 • Bolí Mě Srdce, když vidím, jak se tato generace hroutí a hyne - naléhavá modlitba k 24. výročí TLIG
 • Boží povzbuzení pro čtenáře (s Vassuliným komentářem)
 • Božská Díla vycházejí z Moudrosti
 • Buď atletkou
 • Buď bez obav, Já jsem s tebou
 • Buď heroldem a apoštolem Našeho Trojjediného Božství
 • Buď jako hlasitá kniha a mluv
 • Buď jako lilie
 • Buď Mou nevěstou
 • Buď Mou obětí
 • Buď Mou Ozvěnou
 • Buď Mou tabulí
 • Buď Mým dítětem Světla
  Přijdu k vám jako zloděj
 • Buď Mým odrazem
 • Buď Mým Oltářem
 • Buď Mým Vlastnictvím
 • Buď ničím, dovol Mi být vším
 • Buď odrazem Mé Slávy skrze své skutky lásky
 • Buď pevná jako skála
  Žijte Naše Poselství
 • Buď pomalá v hněvu
 • Buď poslušná přání lásky, aby všichni viděli, že jsi Mou učednicí
 • Buď rozumná
 • Buď v Mé službě
 • Buď vnitřně krásná
 • Bude mnoho těch, kteří tě budou chtít srazit
 • Bude pláč na každém náměstí
 • Bude pošlapávána Věčná Oběť
 • Budeš Mou rybářskou sítí
 • Budeš pamatovat na Mou Přítomnost?
 • Budeš též trpět
 • Budeš znamením Mého Díla
 • Budete slyšet a přece nepochopíte
 • Budou ctít a oslavovat Mou Matku
 • Buďte jedno v Mém Jménu - Poselství pro Indii
 • Buďte Mým odrazem
 • Buďte nevinní!
 • Budte štastní, když vás lidé trápí
  Květinky
 • Buďte ve stálé modlitbě a bdělí
 • Budu čistit tuto zemi plamenem a utrpením
 • Budu jim ukazovat Svou Svatou Tvář
  Přišel jsem pro nemocné a chudé
 • Budu pokračovat v obnově Svého Domu
 • Budu pokračovat ve vylévání vody z Pramenů života
 • Budu se o tuto míli navíc dělit s tebou
  Láska je dar
 • Budu tě sytit přímo před očima tvých pronásledovatelů
 • Budu ti zpívat Svou Píseň Lásky
 • Budu vládnout navzdory Svým nepřátelům
 • Bůh chce vaši oddanost každý den
 • Bůh chce, aby každý byl spasen
 • Bůh je Nejněžnější Otec
 • Bůh k vám přijde, ale nevíte jak
 • Bůh se nikdy nepřestává rozdávat každému z vás
 • Bůh tě k Sobě volá
 • Bůh vám dal Dar Své Lásky
 • Bůh vám připomíná Své Základní Pravdy
 • Bůh-je-s-tebou
 • Byl jsem a stále jsem tvůj Učitel
 • Byla jsi schopna milovat Mne sama od sebe?
 • Byla Má Krev prolita nadarmo?
  Ó století absolutní nevíry
 • Byli jste prodáni jedním z Mých Vlastních
 • Být obrácen znamená chtít být s Bohem
 • Být obrácen, to je bohatství
 • Být svatý znamená být jako Já
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

  Chronologické řazení
  Seznam všech poselství řazený chronologicky
   

  Abecední seznam
  Seznam všech poselství řazený abecedně
   

  Seznam podle jednotlivých sešitů
  Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
   

  Další přijatá poselství
  Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
   

  Můj anděl Daniel
  Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
   

  Poselství online
  Poselství jsou nyní k dispozici online
   

  Vyhledávání v poselstvích
  Vyhledávání v textu poselství
   

  Nahodile vybrané poselství
  Zde najdete nahodile vybrané poselství
   

   
   
  POSELSTVÍ NA DEN:

  Byla Má Krev prolita nadarmo?
  Ó století absolutní nevíry

   
  PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

  Buď jako hlasitá kniha a mluv
   

   
  NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

  Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
  Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
   
  Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
  2018-01-22
   
  Tak snadné, jako se napít vody
  Afshin Javid v Kolíně nad Rýnem

   
     Rychlé vyhledávání

  © Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message