DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Abecední seznam »

Abecední řazení

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 • Bděte a modlete se - modli se!
  Oheň, Spravedlnost už brzy sestoupí
 • Běda těm, kdo pošlapávají Mého Ducha - Budu napravovat hříšníky
 • Běda těm, kdo prolévají nevinnou krev nenarozených dětí!
 • Běda těm, kdo zlo nazývají dobrem a dobro zlem
 • Běda těm, kteří vztahují ruku,
  aby ničili, co Já buduji!
 • Beze Mne bys nic nedokázala
 • Běžte k vaší Blahoslavené Matce
 • Blahoslavení chudí v duchu
 • Blahoslavení, kdo konají vůli Mého Otce
 • Bludy sžírají Mé Tělo
 • Bohatství Mého Nejsvětějšího Srdce
 • Bolí Mě Srdce, když vidím, jak se tato generace hroutí a hyne
 • Boží povzbuzení pro čtenáře (s Vassuliným komentářem)
 • Božská Díla
 • Božská díla vycházejí z Moudrosti
 • Buď atletkou
 • Buď bez obav, Já jsem s tebou
 • Buď heroldem a apoštolem Našeho Trojjediného Božství
 • Buď jako hlasitá kniha a mluv
 • Buď jako lilie
 • Buď Mou nevěstou
 • Buď Mou obětí
 • Buď Mou Ozvěnou
 • Buď Mou tabulkou
 • Buď Mým dítětem Světla - Já k tobě přijdu jako zloděj
 • Buď Mým obrazem
 • Buď Mým Oltářem
 • Buď ničím, dovol Mi být vším
 • Buď odrazem Mé Slávy skrze své skutky lásky
 • Buď pevná jako skála - Žijte Naše Poselství
 • Buď pomalá v hněvu
 • Buď poslušná přání Lásky, aby všichni viděli, že jsi Mou učednicí
 • Buď se Mnou v důvěrném přátelství - Chci, aby moji pastýři byli čistí
 • Buď šťastná, když tě lidé trápí
  Květinky
 • Buď zcela Mou
 • Bude mnoho těch, kteří tě budou chtít srazit
 • Bude pláč na každém náměstí
 • Bude pošlapávána Věčná Oběť
 • Bude ti odporováno a v Mém Vlastním Domě se ti nebude věřit
  Pronásledování bude tvým denním chlebem
 • Budeš též trpět
 • Budeš znamením Mého Díla
 • Budete slyšet a přece nepochopíte
 • Budou uctívat a vážit si Mé Matky
 • Budoucnost je Moje a jedině Moje
 • Buďte jedno v Mém Jménu - Poselství pro Indii
 • Buďte Mým Odleskem
 • Buďte nevinní!
 • Budu čistit tuto zemi plamenem a utrpením
 • Budu jim ukazovat Svou Svatou Tvář
  Přišel jsem pro nemocné a chudé
 • Budu pokračovat v obnově Svého Domu
 • Budu pokračovat ve vylévání vody z Pramenů života
 • Budu se o tuto míli navíc dělit s tebou
  Láska je dar
 • Budu tě sytit před očima tvých pronásledovatelů
 • Budu tě učit dívat se před sebe, než uděláš další krok
 • Budu ti zpívat Svou Píseň Lásky
 • Budu vládnout navzdory Svým nepřátelům
 • Bůh chce vaši každodenní oddanost
 • Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni
 • Bůh je Nejněžnější Otec
 • Bůh k vám přijde, ale nevíte jak
 • Bůh se nikdy nepřestává rozdávat každému z vás
 • Bůh vám dal Dar Své Lásky
 • Bůh vám připomíná Základní Pravdy
 • Bůh vás k Sobě volá
 • Bůh-je-s-tebou
 • Byl jsem a stále jsem tvůj Učitel
 • Byla jsi Mnou vyučována
  Nejsi sama
 • Byla jsi schopna milovat Mne sama od sebe?
 • Byla Má Krev prolita nadarmo?
  Ó století absolutní nevěry
  VÍRA
 • Byli jste prodáni jedním z Mých Vlastních
 • Být obrácen znamená přát si být s Bohem
 • Být obrácen, to je bohatství
  Jsem VŠECHNO, co potřebuješ
 • Být svatý znamená být jako Já
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

  Chronologické řazení
  Seznam všech poselství řazený chronologicky
   

  Abecední seznam
  Seznam všech poselství řazený abecedně
   

  Seznam podle jednotlivých sešitů
  Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
   

  Další přijatá poselství
  Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
   

  Můj anděl Daniel
  Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
   

  Poselství online
  Poselství jsou nyní k dispozici online
   

  Vyhledávání v poselstvích
  Vyhledávání v textu poselství
   

  Nahodile vybrané poselství
  Zde najdete nahodile vybrané poselství
   

   
   
  POSELSTVÍ NA DEN:

  Milujte Pravdu a hledejte ji upřímným srdcem
   
  PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

  Adoruj Mě v mlčení
   

   
  NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

  Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
  Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
   
  Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
  Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
   
  Vassulina mise v Itálii
  květen 2017

   
     Rychlé vyhledávání

  © Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message