DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Bibliografie »

Vítejte v sekci s distribucí knih, audiomateriálů a videa.

Najdete zde odkazy na tituly v češtině, ale i v angličtině a dalších jazycích.


"Způsobím, že výchova bude jako jitřenka svítit, rozzářím ty věci dodaleka. Jako proroctví vyleji ještě nauku a zanechám ji příštím pokolením navěky." (Sir 24, 32-33)

A říkám ti: rozšiřuj se Mnou Můj Hymnus Lásky, ruku v ruce. Maličká, kráčej se Mnou, to Mě potěší. V příštích dnech chci zavodnit Své květinové záhony. Čekej, Mé dítě, a uvidíš Mou Slávu. Můj Chorál Lásky se rozroste v řeku a z této řeky se stane moře Lásky.

15. května 1992

Poselství
Poselství Opravdového Života v Bohu. Knihy poselství v různých jazycích.
 

Můj anděl Daniel
Počátky Opravdového Života v Bohu
 

Modlitby a výňatky z poselství
Různé knihy s modlitbami a výňatky z poselství.
 

Teologické články a studie
Články různých teologů, profesorů a dalších významných osobností píšících o Opravdovém Životě v Bohu a Vassule.
 

Zpravodaje a časopisy
Časopisy a zpravodaje z celého světa publikující různá témata a články týkající se apoštolátu TLIG.
 

Publikované články
Články o Opravdovém Životě v Bohu a Vassule.
 

Video a audio
Zde najdete přehled různých materiálů o Opravdovém Životě v Bohu od různých vydavatelů a odkazy na jejich internetové stránky
 

TLIG E-shop
Zde můžete nakupovat online
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Člověk, který spoléhá na Mne a Můj Zákon, bude pod Mou ochranou
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Sjednotím Dům Východu s Domem Západu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén
 
Poselství z 13. března 2020
Překlad nově přijatého poselství z 13. března 2020

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message