DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Spoj své modlitby s modlitbami svatých
Krátká modlitba k Otci

19. listopadu 1992

Tvá pomocnice, Tvá otrokyně je Ti k službám.

Vassulo Mého Nejsvětějšího Srdce, milovaná Mé Duše, pojď ke Mně; když jsi pronásledována, vstup do Mého Nejsvětějšího Srdce a zakoušej Mou Lásku; mezi mnoha jsem tě vyvolil, abys Mě následovala po Stezce, která vede k Jednotě; učinil jsem tě Svou žačkou a stal jsem se nejen tvým Vychovatelem a Učitelem, ale i tvým Ženichem; se Mnou nebudeš nic postrádat, milovaná;

Chceš mi diktovat, Pane?

každou minutu tvého života! každičkou minutu svého života buď se Mnou! v modlitbě, při diktování, v rozjímání, přijímáním Mě ve Svaté Eucharistii, v hodinách adorace, osvědčuj svou lásku ke Mně! ukaž svou žízeň po Mně, dokaž svou věrnost tím, že zůstaneš v lásce spojená s Mým Srdcem; buď pevná, spoléhej se na Mou Sílu a vždy se těš na setkání se Mnou; ach, maličká, nepochopila jsi? nezpozorovala jsi, jak veliká je Láska, kterou k tobě mám, a Mé přátelství?…

a nyní, když jsi ještě tady, spoj své modlitby s modlitbami svatých a pamatuj: vím přesně, co máš na srdci; znám tvé potřeby, všechno! všichni Mi stejně patříte a neobětoval bych znovu Svůj Život, bylo-li by to potřeba?1...

tady jsem a posílám Svého Ducha, aby vás upamatoval na velikost Mé Lásky a aby vás požádal vyhýbat se světu, který má všechno, jenom ne Mě; pro každého z vás mám místo ve Svém Nejsvětějším Srdci; pojďte, spojte svá srdce s Mým Srdcem a žijte Naše Poselství; žehnám každému z vás a na čele vám zanechávám Znamení Své Lásky; buďte jedno!

 

27. listopadu 1992

pokoj s tebou; to jsem Já, Ježíš; modli se se Mnou a říkej:

Otče, nyní od Tebe žádám jediné,
abys posílil mou víru; Amen;

(Opakovala jsem to s Ježíšem.)


1 Na tato slova byl položen zvláštní důraz, neboť vyšla z Jeho Božského Srdce.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message