DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Najdi štěstí v tyranii, kterou na tebe uvalují

30. ledna 1996

Můj Ženichu,1 nedopusť, abych se k Tobě vrátila s prázdnýma rukama. Učiň, abych se k Tobě vracela s nádobami plnými kadidla a plodů, se zástupy lidí připravených plnit Tvou Vůli.

Moje oběti, žij pro Mne, ze Mne čerpej svůj olej. Poslyš: radostně jásej, jestliže tě někdo kvůli Mně napadá, považuj to za čest. Slabá, ach, slabá duše, kdy se to naučíš? Kdy? Proč tě nemohu nasytit tím každodenním chlebem, který jsem Sám horlivě okoušel, abych vás zachránil a oslavil Svého Otce? Musíš prosit o víc, pros o to, aby na tebe padal jako déšť. Říkáš: "Můj Ženichu, nedovol, abych se k Tobě vrátila s prázdnýma rukama", a Já ti odpovídám: Moje Nevěsto, jsi rozumná, proto využívej radu svého Ženicha. Pros o víc utrpení, přines Mi to kadidlo, které jsi Mi slíbila. Probuď se a vzpamatuj se.

Kdybys Mi to dovolila, mohl bych tě ponořit do dalších zkoušek, překážek a údělů. Nevidíš, jak velmi jsi vyznamenaná? Přestaň se už zkoumat a zůstaň hořící pochodní Mých Očí a nepokoušej se ji uhasit .... opravdu, ukázal jsem tě světu jako prapor s odznaky Mé vlády nad tebou, jenže svět nechce vidět, že ty insignie pocházejí ode Mne. Sbírají kamení, které chtějí metat na Můj prapor .... jiní zase tě budou pronásledovat jako zuřiví lovci.

Najdi štěstí v tyranii, kterou na tebe uvalují. Nedovolím jim ale zkoušet tě víc, než je nutné. Všemohoucí, který všechno vidí, bdí nad každým tvým krokem. Kdyby s tebou jednali hůře, než je ti určeno, Můj Otec a Já tě osvobodíme tím, že tě uvedeme do tvého dědictví. 

Nemysli si, že Já Sám nejsem probodáván, když se to děje tobě, to, co dělají tobě, dělají i Mně. Sténám bolestí v tobě. Týrají Mě v tobě. Nedalo by Mi žádnou námahu odstranit tyrana .... ale říkám ti, nech to tak po nějaký čas a věř Mi. Své sídlo posvěcuji obětí ....

Nyní Mě poslouchej a splň svůj slib věrnosti .... oni odmítli Můj úžasný dar .... prolili nevinnou krev a jejich ruce jsou pokryty krví. Ic.


1 Iz 54,5: "Tvým manželem je ten, který tě učinil ..."


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message