DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Neboj se pyšných
Mou zbraní, kterou jsem ti dal, je modlitba

28. července 1993

(Po setkání v Aténách se mnozí vrátili k Bohu. Přišli i lidé z okolních ostrovů, aby slyšeli.
- Toto setkání také vyprovokovalo hlas ďábla, proto jsme také slyšeli nějaké pomluvy. Ale to nás nepřipravilo o radost a pokoj, které jsme dostali.)

Mé dítě, vždycky si pamatuj, že jsem blízko tebe, a ještě víc, když máš problémy. Jsem ti blízko ve tvých problémech, ve tvé radosti a v každé události Jsem Já. Obklopen Svými anděly tě přicházím navštívit. Miluji tě.

Mé dítě, buď požehnána a neboj se pyšných, přenech je Mně, ale modli se za ně, jsou to také Mé děti a i oni mají být zachráněni.

Nemysli si, že nevím, jak náročné je poslání, které jsem ti dal. Ale Já Jsem vedle tebe, abych ti dodával odvahy .... uvědom si Mou Přítomnost.

8. srpna 1993

Mé dítě, Já, Pán, ti žehnám. Miluji tě, vždycky to měj na paměti. Říkej se Mnou:

Ježíši, má jediná lásko,
modlím se za ty,
které miluješ,
ale kteří Tě neumějí milovat. 
Ať jsou očištěni a uzdraveni,
aby i oni byli zbaveni všeho zla.
Amen.

Nauč se tuto modlitbu a říkej ji po každém desátku svého růžence. Ic.

10. srpna 1993

Svůj Pokoj ti dávám.

Kráčej odvážně stejným krokem se Mnou a věř Mi, nic a nikdo nevstoupí mezi tebe a Mne. Nic a nikdo nezabrání pokračování Mého Poselství. Rozsévej všude, a Vassulo, Má dcero, Mou zbraní, kterou jsem ti dal, je:

MODLITBA

Modli se a vzývej Mě. Modli se a zaháněj ďábla. Modli se a upevňuj Můj chátrající Dům. Pojď, Mé Oči tě nikdy neopouštějí, buď si tím jistá, Má holubice.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message