DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nedostatek rozlišování přináší nezralé plody
Zůstaň malá, ať v tobě může růst Můj Duch

28. července 1989  

(Rhodos)

Pane?

Já jsem; maličká, uvědom si, jak jsem Přítomný;

A budu Tě slyšet, Můj Pane?

maličká, chci, abys Mě slyšela a cítila; dovol, ať na tobě spočine Můj prst, dovol Mému Duchu dýchat v tobě;

Ó, Pane, jak si to všechno nezasloužím!

buď jedno se Mnou… jak tě Já, Pán, miluji! vidíš? Mé Nejsvětější Srdce je otevřeno, a ten, kdo do Něj chce vstoupit, je vítán; všichni si můžete svobodně zvolit; když si zvolíte Mé Nejsvětější Srdce, naplním vás a dovolím vám žít ve Svém Světle, budete se sytit ode Mě; budu vás živit, pak se vás zeptám, zda jste ochotni se se Mnou o všechno dělit; budeme se dělit jako Ženich a Nevěsta a úplně vás obnovím Svou Láskou;

Pane, dej, ať se k Tobě všichni vrátí. Obnov naši generaci jako v minulých dobách.

pojďte tedy, vraťte se ke Mně; Já vás neodmítám; Já jsem Nejslitovnější a vždy plný Soucitu; uznejte své hříchy, litujte a buďte Moji; Já-Jsem-TenKterý-Zachraňuje, Já Jsem váš Vykupitel, Já Jsem Nejsvětější Trojice, všichni v Jednom; Já Jsem Duch Milosti, a i když o sobě vaše generace tvrdí, že nemá otce, jsem ochoten odpustit a zapomenout a opět přijmout všechny ty, kdo odpadli; Můj Svatý Duch Milosti je připraven vás pozvednout a obnovit; proč pokračovat v pustošení své země? neunavuje vás žít v této pustině? vraťte se ke Mně, buďte jedněmi z těch, kteří hledali Mé Prameny a nalezli je; obnovím vás Svou Dokonalostí, Svou Krásou, Svou Slávou; chci vás pozvednout k plnosti, aby vaše duše mohla žít;

rád bych mluvil ke Svým milovaným dětem;1 miluji je a Má Láska k nim je věčná; volal jsem je, abych jim ukázal Své Srdce, a oni Mě uslyšely; zaslechly Mé Volání z Kříže; vždy jsem si přál přivábit jejich duše, protože jsou Mým výhonkem; od počátku časů jsem toužil po tom, aby Mi byly blízko, od věčnosti jsem si přál, aby milovaly a uctívaly Mě, svého Boha; pojď, chtěl bych jim připomenout, jak se mohu projevovat různým způsobem v oddaných duších, zjevovat Svá tajemství, odhalovat Svou Moudrost; přeji si, aby se učily rozlišovat, co přichází od Ducha, a co z jejich vlastní subjektivity;

od začátku jim stále radím, aby pozorovaly Mé Rty; nedostatek rozlišování přináší nezralé plody, pošetilost a domýšlivost, což může jejich srdcím jen přitížit; probudil jsem je z jejich letargie, aby mohly žít, a dlouho jsem nedočkavě čekal na tuto Chvíli; se Mnou se budou učit; pochopte, jak pracuje Můj Duch; miluji vás všechny a nechci, abyste propadli pošetilosti, nechci, aby vás svedla vaše vlastní subjektivita; buďte pokorní, zůstaňte malí a dovolte Mi živit vás způsobem, který jsem zvolil;

nikdy nad vámi nepřestanu bdít; Já, Pán, vám dávám Svá Požehnání, Svou Lásku a Svůj Pokoj;

 

29. července 1989

(Rhodos)

(Běžela jsem k Pánu jen na chvilku.)

Láska je blízko tebe; zůstaň malá, ať v tobě může růst Můj Duch; Já Jsem Pravda, Život a Cesta; Oslavuj Mě tím, že Mě miluješ;


1  Skupina z Athén.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message