DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Neužívám tvé vůle, pokud Mi ji nenabídneš - Tři železné tyče - Přijď, Duchu Svatý

26. října 1989

Pane? Cítím se jako člun bez vesel.

Já jsem. Květino, Má Stezka je přímá ale úzká a jen málokdo Ji najde. Mé dítě, nedělej vždy takový povyk, když tě prořezávám. Prořezávám tě, abys sílila a mohla přinést mnohem víc ovoce. Chci rozmnožit tvé ovoce. Vím, že se Mi snažíš říci, že tě prořezávám příliš často.1 Vím, co je pro tebe nejlepší, Mé dítě, a konec konců, což jsi Mi sama nenabídla svou svobodu?

Ano, obětovala jsem Ti svou svobodu navěky.

Užívám tedy, co jsi Mi nabídla, duše. Neužívám tvé vůle, pokud Mi ji nenabídneš. Důvěřuj Mi, vždy měj víru ve Mě, neboť jsem Nejněžnější. Vytrvej, Mé dítě, a horlivě služ věci práva, nadšeně obracej další duše. Zůstaň malá a před každým rozhodnutím Mě požádej o radu, pomoci se ti vždy dostane shůry.

(Později:)

Má Vassulo, nakresli tři železné tyče s hlavou na horním
konci. Představují římské katolíky, pravoslavné a protestanty. Chci, aby se sehnuli a sjednotili. Ale tyto železné tyče jsou stále velmi tuhé a samy od sebe se nemohou ohnout, proto za nimi budu muset přijít se Svým Ohněm a silou Mého Plamene změknou, ohnou se a slijí se v jednu pevnou železnou tyč, a Má Sláva naplní celou zemi.

Modli se často k Duchu Svatému tuto modlitbu:

Přijď, Duchu Svatý,
přijď na mocnou přímluvu
Neposkvrněného Srdce Panny Marie,
Tvé Milované Nevěsty.
Amen.2 

Při této modlitbě bude k tobě Můj Duch Svatý spěchat a vyleje se na tebe. Modli se za vylití Mého Svatého Ducha na vás.


1 Musela jsem se usmát.
2 Pán mi ukázal tuto modlitbu.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message