DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Neplač nade Mnou

27. července 1990  

(Rhodos)

Vysvětli mi, můj Ježíši,
jak zachovávat a sledovat Tvůj Zákon
a jak dávat pozor na Tvá Přikázání.
Uveď mne na stezku Svých Přikázání,
chci rozjímat o Tvých příkazech.
Odpusť mé chyby a hříchy.

Pokoj s tebou. Dřív než jsi to vyslovila, jsem ti odpustil.1 Kdyby nebylo Mého Nekonečného Slitování, milovaná, byla bys už pocítila na sobě Mou Spravedlnost, protože nemáš nic než špatnost a ubohost.

Pojď ... nedívej se na Mne z dálky ... pojď ke Mně blíž, cením si tě jako zřítelnici Svého Oka. Veleb Mne, Má milovaná, veleb Mne, neboť Mé Jméno je Svaté.

(Později:)

(Jeden z mnichů, s nimiž jsem se setkala, plakal, když jsem mu vysvětlila, jak Ježíš trpí.)

Pojď a polož ucho na Mou Hruď, Můj synu, poslouchej tlukot Mého Srdce. Každý úder je voláním k jedné duši, žádostí o úsměv, o myšlenku ... neplač nade Mnou, ale nad svými bratry, svými sestrami, kteří jsou mrtví a v rozkladu. Ne nade Mnou, Můj synu, ne nade Mnou ... modli se za ně, aby jim Můj Otec poslal Mého Ducha Porozumění. Jak jinak mohou být obráceni?

Vassulo, dej jim modlitbu, kterou ti dala tvá Svatá Matka a žádej je, ať se ji modlí každý den.

Pojď, Písma se naplňují ... Já, Pán, buduji zápalné oběti na oltářích, které zpustly, protože nebylo nikoho, kdo by je udržoval nebo zažehl.


1 Ježíš poznal můj úmysl


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message