DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Splním Izajášova proroctví

18. června 1992

Vassulo, dovol Mi zazpívat ti, co ještě zbývá z Mého Chvalozpěvu Lásky. Dovol Mi rozšířit Píseň Lásky pro ty, kdo nebyli připraveni naslouchat.

Ano, Pane!
Přijď a roztav naše srdce,
ukaž nám, můj Králi, můj Bože,
Bohatství Svého Svatého Srdce.
Ukaž nám Světlo Své Tváře.
Dej nám pochopit, že Ty,
můj Bůh, hledíš dolů z nebe,
abys viděl, zda zůstal aspoň jeden člověk,
který má víru, který má lásku,
a zda Tě aspoň jeden člověk hledá.

Buď požehnáno Tvé Jméno,
bud požehnán, náš Pane,
jsi náš Vykupitel, Emanuel,
který nám zpíval Chvalozpěv Lásky,
stejně jako prohlásil ústy Svých proroků,
že se vrátí,
a tedy nás teď připravuje na toto setkání.

A Ty, Blahoslavená Matko,
která jsi nám dala Vykupitele,
jsi znovu s námi,
připravujíc cestu Pánu
a nás připravuješ na setkání s Ním.

A Pán ve Své Nekonečné Slitovnosti
nás navštíví, aby nám dal světlo v našich temnotách
a vedl naše kroky na cestu Pokoje, Lásky a Jednoty.

"Sláva na výsostech Bohu
a pokoj lidem, v nichž má Bůh zalíbení."1

Má Vassulo, přijdu k lidem, kteří na Mě nikdy ani nepomysleli, nikdy nepohlédli na to, co jsem udělal, abych je vykoupil, a naplním Izajášova proroctví:2 "Dal jsem se nalézt těm, kdo Mě nehledali, dal jsem se poznat těm, kdo se Mě neptali." A údolí smrti se svými mrtvými a se svým popelem budou zasvěcena Našim Dvěma Srdcím.

Buď v Pokoji. Pojď a opakuj po Mně tato slova:

Ježíši, buď mou oporou,
bez Tebe nejsem nic,
bez Tebe je můj stůl prázdný,
bez Tebe jsem poražen.
Buď mým dechem a naplň mě.
Buď mým útočištěm a mou silou.
Miluji Tě a má vůle patří Tobě,
tak se staň. Amen.

 PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message