DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nakonec budou Naše Dvě Srdce triumfovat

15. října 1992

(Naše Blahoslavená Matka mluví.)

(Připojila jsem se k poutníkům, kteří jeli do Polska, Československa, Ruska a do Říma.)

Pokoj s tebou, Má Vassulo. Pamatuj, Já vedu tuto pouť. 

Nechci od tebe nic jiného než naslouchat Ježíši. Přijmi všechno, co cestou přijde. Dovol Ježíši, aby jednal a mluvil skrze tebe. Maličká, ještě jsi nepochopila, jak velice tě Ježíš miluje. Dobrořeč Mu. Mé Srdce je opravdu spojené s Jeho a nakonec Naše Dvě Srdce budou triumfovat.

My, nás?

Ano! Sláva buď Bohu!

16. října 1992

(Rusko - Moskva)

Pane Všemohoucí, buď požehnáno Tvé Jméno.
Nyní, právě dnes se splnilo Tvé Slovo.
V r.1987 jsi řekl: "Jdi ke své sestře, Rusku",
a tady jsem, u jejích nohou.
Říkal jsi: "Miluj ji, jako Já ji miluji",
jsem tu, abych ji milovala
a chceš-li, abych jí sloužila, udělám to.
Jen vyslov Svůj příkaz.

1.... uchovávej jako poklad, co jsem ti řekl. Uvědom si, že Můj Plán s Ruskem je veliký. Uvědom si, že tě použiji pro Svou Slávu.

Mé dítě, měj Můj Pokoj. Já Jsem je s tebou.


1 tady mi Pán dal Svůj rozkaz, ale nemá to být známo ostatním a teď ještě nikomu


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message