DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nezahazuj cihly, které opravují Můj Dům

9. března 1988

Pane, už jsi to slyšel! Pater Vassili změnil svůj názor. Teď říká a věří, že tato poselství jsou od ďábla. Říká také, že dáš poselství jen takovým duším, jejichž víra je naprosto pevná a že tím nepověříš žádnou duši, která se jeví jako nehodná.

Mé dítě, zase jeden takový, který by se měl naučit věřit v Mou Nekonečnou Milost a Mou Nekonečnou Dobrotu. Napiš mu proto toto Mé poselství.

Proč zneklidňuješ Mou květinu? Což jsem ti nedal oči, abys mohl vidět, a uši, abys mohl slyšet? Copak vůbec nic nevnímáš? Jsem Pán, Ježíš Kristus, Milovaný Syn Boží. Já jsem to, kdo zastavuje růst velkých stromů a který malé stromky podněcuje k růstu. Pracuj pečlivě na Mé vinici a věř i v Má Božská Díla. Mé dítě, to všechno jsem ti dal poznat, abych ti ukázal Svá Díla. Já, Pán, jsem Plnost bez konce. Neboj se. Jak bych se mohl dívat na to, že Mé ovce jsou rozptýlené? Přišel jsem, abych je hledal a živil. Přišel jsem, abych zkrášlil Svou zahradu a zavodnil tuto poušť. Květino, nepřepracuj se.  Pojď ke Mně a odpočiň si. Nedej na hlas Satana. Nekonečně tě miluji. Proto jsem přišel k vám, ke Svým tvorům, abych vás sjednotil, stvoření! Kráčej vždycky kupředu se Mnou, svým Bohem, a nezadržuj také žádnou cihlu, určenou pro opravu Mého Domu, pro Dům, který je v současné době ještě ruinou. Nikdy nepochybuj o tom, že jsem to Já, Pán!

Vassulo, opři se o Mne a buď Mi blízko. Nechej Mne pevně držet tvou ruku. Já, Pán, tě miluji.  My, nás?

Ano, Pane Ježíši.

Pojď tedy.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message