DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nabídněte Mi své srdce

1. února 1995

(Chorvatsko - Záhřeb)

Piš: pokoj vám. Po celý den jsem s vámi a natahuji k vám Svou Ruku: Můj lide, Mé dědictví, Má setbo, obraťte se ke Mně, smiřte se se Mnou .... smiřte se se Mnou ....1 Miluji vás od věčnosti. Vraťte se ke Mně a Já se vrátím k vám. Zasévejte žeň lásky, abyste sklízeli lásku, zasévejte sklizeň pokoje a zdědíte Můj Pokoj. Zasévejte, požehnaní Mé Duše, sklizeň smíření a dostanete Mou Slávu ....

Neplačte nad hmotnými věcmi,2 zvedněte oči k nebi a dejte svému srdci hledat Mé Nebeské Zákony, aby skrze ně vešlo do vašich srdcí Mé Nebeské Království a Má Vůle se bude dít ve vašich srdcích, tak jako v srdcích všech svatých v Nebi. Dodnes volám tak, jako jsem kdysi zvolal v Jeruzalémě: "Kdybyste jen znali Poselství Pokoje, které vám dodnes nabízím, nemeškali byste se ho zmocnit!" Ale tyto věci jsou ukryté před moudrými a učenými a jsou odhalovány jen dětem. Království Nebeské je zjevováno prostým a pokorným.

Napravte svá srdce, a budete mít nakonec svou odměnu. A když říkáte: "Co Ti teď můžeme nabídnout?", řeknu vám: "Nabídněte Mi své srdce, a Já pomohu vaší nedostatečné víře. Otevřete své srdce, a Já je proměním v nebe pro Sebe, vašeho Boha, v němž mohu být oslavován."

Pojďte a jezte z plodů, které vám dnes nabízím, protože ještě je čas. Pojďte ke Mně. Váš Mistr už se vrací, proto vám říkám: smiřte se se Mnou a buďte zajedno v Mém Jménu.

Všem vám žehnám ve Svém Jménu. Dechnutí Své Lásky vám zanechávám na čele.


1 tato slova zazněla jako úpěnlivá prosba, Ježíš mluvil jako prosebník
2 Ježíš pozvedl hlas, když to říkal; říkal to jako rozkaz, ale zároveň jako připomenutí, že nic z tohoto světa není důležité, že bychom měli toužit po nebeských věcech


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message