DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nevěrnost, žárlivost, nesvornost a nečistota

29. července 1988

(Svátek Sv. Marty)

milovaná! rozkvétej láskou, vnímej Mou Přítomnost mezi vámi; pociťuj Mou vroucí Lásku, kterou mám k vám všem; věř v tuto Lásku; Já jsem Zdroj Lásky; spočívá na vás Můj Duch; pojďte, přál bych si, abyste byli čistí, svatí, pokorní a plní slitování; dovolte Mi, abych způsobil, že vaše láska ke Mně poroste tak, že nebude mít hranic; dovolte Mi, svému Pánu, abych do vašich srdcí vlil Svou překypující Lásku, naplnil je až po okraj a zúrodnil a nasytil je Božskou a Vznešenou Láskou, aby přetékala a prostoupila tento svět ke cti Mé Církve; osmělte se a načerpejte z této Nekonečné Lásky a naplňte svá srdce po okraj;

všechno, co od vás žádám, milovaní bratři, je láska, věrnost a čistota; nenechte se odradit, maličcí, když přijdou zkoušky; nikdy vás neopustím; Já jsem váš Pastýř a chráním vás Svým Pláštěm; se Mnou budete jíst; u Mě nebudete nikdy žíznit;

jednejte jeden s druhým tak, jako Já jednám s vámi; milujte se navzájem, jako Já miluji vás; odpovídejte jeden druhému tak, jako Já odpovídám na vaše modlitby; živte se ode Mě a neberte si ze Satanových plodů, kterými jsou: nevěrnost, žárlivost, nesvornost a nečistota; buďte jako jeden! buďte dokonalí! ať Můj Dům září svou čistotou; dovolte Mé rose Spravedlnosti, aby na vás sestoupila a rozehnala tyto těžké bouřkové mraky; dovolte Mému Světlu, aby je proniklo, a tak zmizela všechna temnota a zlo; buďte jako květiny, které se obracejí za sluncem, a dovolte Mým Hřejivým Paprskům znovu oživit vaši svatost, čistotu, neporušenost a lásku; vždy zachovávejte Mé Přikázání milovat jeden druhého, jako Já, Pán, miluji vás;

Já, Pán Ježíš Kristus, vás nekonečně miluji; přijdu brzy; všem vám žehnám;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message