DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nevěrnost, žárlivost, nesvornost a nečistota

29. července 1988

(Svátek sv. Marty)

Milovaná! Vzkvétej láskou, vnímej Mou Přítomnost. Pociťuj Mou vroucí Lásku, kterou mám k vám ke všem. Věř v tuto Lásku. Jsem Zdroj Lásky. Můj Duch je s vámi. Pojď, přál bych si, abyste byli čistí, svatí, pokorní a plní slitování. Dovolte Mi rozšířit lásku, kterou ke Mně máte, aby se stala láskou nekonečnou. Dovolte Mi, svému Pánu, abych do vašich srdcí vlil Svou překypující Lásku a naplnil vás tak, až budete cele proniknuti Božsky Čistou Láskou, aby přetékala a pronikala do světa ke cti Mé Církve. Odvažte se přece, vzít si z této Nekonečné Lásky a naplnit jí svá srdce.

Milovaní, prosím vás jen o lásku, věrnost a čistotu. Nenechte se odradit, maličcí, když přijdou zkoušky. Nikdy vás neopustím. Jsem váš Pastýř a chráním vás Svým Pláštěm. Se Mnou budete jíst, u Mne nebudete nikdy žíznit.

Jednejte spolu tak, jako Já jednám s vámi. Milujte se navzájem, jako Já miluji vás. Vyslyšte jeden druhého, jako Já plním vaše prosby. Živte se ode Mne a neberte si ze Satanových plodů, kterými jsou nevěrnost, žárlivost, nesvornost a nečistota. Buďte jako jeden! Buďte Mým obrazem! Buďte dokonalí! Ať Můj Dům září čistotou. Dovolte Mé rose Spravedlnosti, aby na vás sestoupila a rozptýlila těžké bouřkové mraky. Dovolte Mému Světlu, aby vás proniklo, a zmizí všechna temnota a zlo. Buďte jako květiny, které se obracejí ke slunci, a dovolte Mým Hřejivým Paprskům znovu oživit vaši svatost, čistotu, neporušenost a lásku. Zachovávejte přikázání stále se navzájem milovat, jako Já, Pán, miluji vás.

Já, Pán Ježíš Kristus, vás nekonečně miluji. Přijdu brzy. Všem vám žehnám.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message