DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

MOŽNOSTI STRÁNKY: TISK | SDÍLET | NAHLÁSIT CHYBU
 

Nebuď netrpělivá při modlitbě

31. července 1990

(Klášter sv. Nectaria)

Můj Pane, oživ mne, jak jsi slíbil.
Odstraň ducha letargie, který na mně spočívá.
Jak dlouho to ještě bude trvat?
Vlož do mne vytrvalého ducha horlivosti,
neodnímej mi Svého Svatého Ducha.

Vassulo, čekám, abych mohl být k tobě laskavý, vstaň a pojď do Mého Svatého Srdce. Kdybys jen byla pozorná k Mým Přikázáním, byl by tvůj duch stále ve spojení s Mým Duchem. Stěžuješ si, naříkáš, a přitom Mé Svaté Srdce překypuje Láskou a Soucitem ke tvé duši! Uplatni všechno, co jsem ti dal!

Pamatuj na Mou Přítomnost, snaž se! Udržuj odstup ode všeho, co nejsem Já, upírej své oči na Mne a jedině na Mne. Jsi nádobou Mého Slova, ale neodbíhej při první příležitosti! Zavolal jsem tě a oženil jsem se s tebou, učinil jsem tě Svou. Kdybys měla procházet těmito proudy, jsem s tebou, ani hurikány tě nevyvrátí. Kdybys měla projít hnízdem zmijí, nebudeš uštknuta. Urovnal jsem tvou stezku, zvednu tě pokaždé, když na ní bude trní a hloží. Uvědomuji si tvou slabost a tvou ohromující neschopnost, proto mám s tebou takovou trpělivost. Proto se neopovažuj říkat: "kde je Tvůj Duch?" Můj Duch je vždycky s tebou, Mé dítě.

Poslouchej, nebuď netrpělivá při modlitbě ... neříkej: "Bůh počítá s mou slabostí, On je Nejslitovnější", a pak se hřeší dál. Místo toho otevři své uši a naslouchej ochotně všemu, co říkám, a dám ti Své Světlo, abys porozuměla moudrým příslovím, protože jsem s tebou, abych tě zachránil ...

Učiň mé srdce ochotným
chválit Tě bez přestání, drahý Pane.
Jsem obklopena pokušeními,
která mi dávají zapomenout
na Tvou Přítomnost.

Vidíš? Teď zas přicházíš k rozumu. Začínáš si uvědomovat, v jak bídném stavu je tvá duše. Zasvitlo na tebe světlo, raduj se, duše! Raduj se! Protože kdybych nestál při tobě, nestála bys vůbec. Buď už pozorná a nedej klesnout svému srdci. Vždycky přijď ke Mně pro pomoc. Toto, Má Vassulo, není tvůj poslední pád. Já, Pán, tě pokaždé zvednu s velkým soucitem a láskou.

Veleb Mne teď a miluj Mne.

Velebím Tě, Pane,
který se o mne otcovsky staráš.
Jestli mé nohy opět sejdou z Tvé Pravé Cesty,
přijď mě rychle zachránit.

Spolehni se na Mou mocnou Sílu, spolehni se na Mou Lásku. Přijď ke Mně dnes víckrát než jednou, Láska je blízko tebe. Žehnám ti.

(Později, toho dne.)

(Něco jsem povídala, znělo to jako vychloubání.)

Dcero, je to Mé Dílo, netvrď, že to znáš. Člověk neví, co je láska, pokud mu ji nedám. Ba ani moudrý ji nemůže objevit, i kdyby říkal, že to zná. Dávám příkaz shůry a Mé Slovo jako blesk padá na zemi, posílám Své Slovo, aby přineslo oblevu a rozehřálo ledová srdce. Pozvedni svého ducha a hledej Mého Ducha Rozlišování. Přes všechny tvé chyby budu stát při tobě, abys byla schopná hlásat celé poselství, aby je všichni slyšeli.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message