DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

New York, setkání s Conchitou z Garabandalu

18. července 1991

(Slavnost Panny Marie z hory Karmel )

(New York - setkání s Conchitou z Garabandalu, 13:15 hod.)

Můj Pane, děkuji Ti
za všechno, co jsi mi dal.
Nikdy nebudu s to dost velebit
Tvé Svaté Jméno!

Láska je blízko tebe. Láska na tobě spočívá. Láska uskuteční jednu věc po druhé v příslušné době.

Neboj se. Tvůj Spasitel je jako strážný. Hlídá tě bez přestání. Nejvyšší tě neopustí. Naslouchej Mi, už dávno jsem to připravil, ještě než ses narodila, jsem to měl v plánu a teď to provádím. Vidíš? Posílám tě ke Svým dětem, abys jim sdělila své zprávy a důkladně je povzbudila. Měj víru ve Mne. Důvěřuj Mi. Znám tvé trampoty a tvou ubohost, ale brzy, teď už velice brzy přijdu a svrhnu Rebela a budu vládnout ve vašich srdcích, pokolení. Už brzy k vám přijde Království Boží.

Žehnám Svým drahým dětem v Garabandalu.
Učte se, že Já Jsem je na vaší straně.

(Naše Svatá Matka mě žádala, abych každému četla z 2. listu Korintským 1,10 -11.)


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message