DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nerozčiluj se a neběduj, když tě přibíjejí na Můj Kříž
Vezmi si ze Mne příklad důstojnosti

25. září 1992

Tady jsem,
abych se vzchopila a kráčela
těmito nekonečnými rozvalinami, s břemenem na zádech. 
Přicházím k Tobě pro útěchu,
ulehčení, síla ze mne prchá,
jsem sžírána žalem, který nikdy nespí.

S nesmírným úsilím procházím
hrůzami této nekonečné Noci,
oslabovaná cynismem falešných svědků,
kteří celý den trýzní mou nevinnost.
Bylo pro Tebe potěšením dát mi klíč k věcem,
které by má duše sama nikdy nepochopila,
k divům přesahujícím mne a mé možnosti,
a proto štvou mou nevinnost.

Tady, v každém temném koutě čekají na příležitost,
aby mě oloupili o život, kdyby to bylo možné.
Říkají, že jsou Tvoji lidé, myslí si, že jejich ústa jsou nebe,
ale to, co nabízejí, je nesprávné, bludné, vedoucí na scestí.
Snažím se být smělá a tvářit se odvážně,
ale oni mě stále užírají.

Bezbožní mají víc laskavosti a pokory
než ti, kdo tvrdí, že zachovávají Tvůj zákon,
ale nikdy nepřestanou posuzovat
a ani trochu nezaváhají, aby mě odsoudili,
působili mi nesnáze, které mě drtí.
Kdyby to byli bezbožní, kdo mě odsuzují, mohla bych se s tím smířit,
ale ONI, kteří sami sebe nazývají Tvými lidmi! Lidé Boží!
S nimiž nás spojuje křest ve Tvém Domě ....

Stěžuji si, ale nemám právo
občas složit své břemeno na Tebe, Pane?
Ano, vím, vypadám a mluvím jako kniha nářků,
ale žiji svůj život v nevinnosti,
tak mi ulev, aspoň na chvíli, Pane!

Vassulo .... nehněvej se a neběduj hořce, když tě přibíjejí na Můj Kříž, vezmi si ze Mne příklad důstojnosti. Koukol bude z pšenice vytrhán dřív, než si kdokoli z vás uvědomí. Mnohokrát jsem tě zachránil z léček tvých nepřátel, kteří tě chtěli zničit. Tak proč, dcero, se bojíš hrůz Noci? Jenom Já bojuji v tobě .... nech Mě, když vcházím do vnitřní komnaty tvé duše:

Svého Příbytku.

Říkal jsem ti dříve, že tvá duše poskočí jako na ohni pokaždé, když dopadne Má Ruka, drtící rivaly, kteří zaujímají Mé místo. Jsem tvůj Mistr a chci zůstat tvým Mistrem. Postavil jsem tě jako Terč pro Své šípy. Ne, Vassulo, milost není bez utrpení. Oh, co bych neudělal Svým nejbližším, Svým nejdražším přátelům!1

Pak mi dovol užít slov Svaté Terezie z Avily a říci Ti: "Není divu, že máš tak málo přátel!"

Všichni lidé jsou slabí .... ale přesto, odpovím na tvou poznámku a řeknu ti: kdyby tvá duše jen věděla, co ti nabízím a dělám, ty sama bys Mě prosila o víc zkoušek, utrpení, křížů, velmi mnoho! Já ukázňuji ty, které miluji, proto neodporuj tomu, co se Mi zdá dobré. Jsi Můj klenot a jako drahokam tě sekám, řežu a formuji do tvaru, který mám ve Své Mysli. Proto ti říkám, dokud dýcháš, musíš konat dílo, které jsem ti Já Sám svěřil. Pokud jde o ty, kteří se nazývají Mými, a přesto škodí duchovním věcem, těm říkám: "kdybyste byli slepí, neměli byste vinu, ale když říkáte 'vidíme a můžeme rozhodovat', vaše vina zůstává!" Kolikrát je budu muset kárat pro jejich nedůvěřivost a zatvrzelost?

Pojď, prožívej Pokoj - Já jsem s tebou po zbytek tvé cesty.

28. září 1992

Ach, Moje žákyňko, žehnám ti. Miluj Mě a oslavuj Mě, protože Já jsem třikrát Svatý!


1 Ježíš byl plný radosti


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message