DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Buďte ve stálé modlitbě a bdělí

19. ledna 1990

Pokoj tobě. Rozjímej nad tajemstvím Mé Přítomnosti.

Ó Vassulo, ve světě je tolik pokušení, že duše si nemohou dovolit ani chvilku pospávat. Musí být v neustálé modlitbě a bdělé. Tato pokušení vyvstávají skoro z ničeho, Satanovy pasti jsou tak rafinovaně zamaskované, že duše do nich pořád padají a nemají ani ponětí, že padly! Kdyby jen duše naslouchaly Mně a častěji se modlily a častěji vnímaly Mou Přítomnost, považovaly Mne za svého Spojence, nebo se ke Mně modlily jako ke svému Otci, byly by si víc vědomé těchto pastí. Neustálá modlitba drží ďábla vpovzdálí a duše Mi přibližuje.

Pojď, dcero, chval Mne občas, to Mě oslavuje a také Mě to těší. Říkej tato slova:

Sláva Bohu Nejvyššímu, 
požehnáno buď Jeho Jméno.

Už těmito slovy jsem oslavován. Pak říkej toto:

Můj Ježíši,
Ty, který jsi mi prokázal přízeň,
velebím Tě.

Pojď, tyto řádky Mě těší. My, nás?

Ano, Pane.

My, nás?

Ano, Svatá Matko.

Jsi Má květina.

21. ledna 1990

Pokoj s tebou. Nikdy nepřestávej po Mně toužit. Mne to oslavuje a tebe, maličká, to očišťuje. Ponoř se do hlubin Mého Svatého Srdce a dovol Mi schovat tě tam. Chci tě jen pro Sebe. Miluji tě žárlivě. Tvůj Bůh tě miluje i přes tvou nicotnost, tvou neschopnost sledovat Má přikázání a vpravit se do Mého Zákona. Miluji tě k zbláznění přes všechnu tvou nedokonalost, miluji tě, protože Mne chceš následovat. Mé malé jehňátko, zvednu tě na ramena a půjdeš se Mnou, kamkoli půjdu.1


1 Ježíšova Láska mě zaplavila. Nemohu vyjádřit slovy Jeho Velkou Lásku


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message