DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Říkej Mi Abba

26. dubna 1988

(Když jsem včera mluvila se svou sestrou o tom, co si Bůh ode mě přeje, přistihla jsem se přitom, jak říkám: „O babas mou ipe na...,“ což znamená: „Abba mi řekl, abych…“  Jinými slovy řečeno: „Tatínek mi řekl, abych…“ Všimla jsem si, že v řečtině tak Boha přirozeně nazývám.

Když jsem však uviděla zděšený výraz na sestřině tváři, rychle jsem s tím přestala. Rychle jsem si dala ruku na pusu a začala jí vysvětlovat, že jsem mluvila o Bohu, a že jsem Ho nechtíc nazvala “Tatínkem”.

Protože tak často cítím, jak moc je mi blízko, a tak často říkám, že mám dvě rodiny. Jedna je ta, která mi byla dána zde na zemi, ale ta tam nahoře je má opravdová a skutečná Svatá Rodina.)

Maličká, zůstaň pod Mým Pláštěm. U Mě jsi v bezpečí před Satanovými útoky. Ano, zdvojnásobil své úsilí a nastražuje ti všechny možné pasti. Pořádá na tebe hon, Mé dítě. Kuje pikle. To, co má přijít, ho dohání k zuřivosti. Říkám ti to proto, Mé dítě, abys zdvojnásobila své modlitby.

Pane, chceš, abych se postila? Pomůže to, Pane?

Chceš se postit?

Pokud si to přeješ…

Přeji. Pojď, pomohu ti v tom.

Vassulo, když jsi Mě nazvala „baba“,1 přijal jsem to jako klenot. Jak málo víš o tom, jak velice Mě přitahuje prostota? Ano, nazval jsem tě bosou, neboť takovou jsi ve svém srdci.

Poslouchej Mě: Stvořil jsem tě ve Svém Světle. Přijal jsem tě ve Svých Nebeských Palácích. Přivítal jsem tě, aby ses dělila o Můj Pokoj, Můj Kříž a Mou Lásku. Povedu tě brzy do země, kde budeš šířit Mé Království. Až přijde čas, dám ti rady a pokyny.


1 Řecky: „Tatínku.“


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message