DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nikdy se nepouštěj lemu Mého roucha
S nevinnými dušemi se budu dělit o Svou Slávu

2. prosince 1992

Ukaž mi Světlo
Své Svaté Tváře,
pozvedni mou duši do výšin
a dej mi vidět Tě!

Vynahrazuj Mi to tedy a evangelizuj s láskou pro Lásku. Každé slovo, které vyslovíš ke slávě Mého Svatého Jména, bude požehnáno, aby jako holubice poletovalo a dostalo se tam, kde si udělá svůj domov. Ic, Ježíš.1

Vynahrazuj Mi to a dej Mi svůj čas, svou mysl, svou ruku a své srdce, abych jich užíval ke Své Slávě. Pak hleď na Mé Rty, dotkni se Mého Srdce a piš. Nikdy se nepouštěj lemu Mého roucha!

(Hned jak Ježíš podepsal a zpečetil toto poselství, řekl mi šeptem: "Sarajevo2 bude hynout".)

3. prosince 1992

(Před mou misí v Austrálii.)

Pohleď na Mne! Přijmi Toho, kdo tě nejvíc miluje! Mé jehňátko, jsem s tebou a Mé Slovo vstoupí do tvých úst a To sekne a bodne do jejich srdcí. Budou slyšet dobří i zlí. Budeš kázat a učit poznání, které jsem ti za ta léta dal Já Sám. Vytrvalost? Té je ti zapotřebí, dítě?

Ano, můj Pane!

Budu tvým společníkem, abych oživil tvou duši. Má přítomnost dá tvému srdci odvahu a vytrváš. Jsme partneři, nebo ne?

Jsme!

Tak se neboj. Já a ty, ty a Já, a síla Mého Svatého Ducha tě pozvedne a napoví ti a připomene zdravé Učení, které jsem ti dal. Neboj se, nikdy jsem tě neopustil. Dám ti výmluvnost řeči, abys vzdala úctu svému Králi.

(Později:)

Kriste,
jsi téma mé chvály v našich shromážděních.
Jako poklad uchovávám instrukce,
které jsi mi dal Svými Rty.
Vzývám teď Tvé Svaté Srdce,
pomoz mi ukazovat Nezměrnou Něhu
a Lásku Všemohoucího Boha, našeho Otce,
jemnost Tvého Svatého Srdce
a Nekonečná Bohatství Svého Ducha.

Roztrhl jsem Nebesa a sestoupil do tvého pokoje. Proto se teď připoj k chóru svatých a zpívej celým svým srdcem, ano, z celého srdce. O Svou slávu se budu dělit s nevinnými dušemi, s chudými a s těmi, kdo spojili svá srdce s Mým. Projevím Svou Lásku a ukážu každému, že nenajdete větší lásku, než je ta Má. Vidíš, co máš? Láska Sama přichází do tvého pokoje, aby s tebou mluvila. Viděla jsi Mne tváří v tvář.

Já, Ježíš, ti žehnám z hloubi Svého Srdce. - Vnímej, že jsi milována - Já, Ježíš Kristus, jsem vzkříšený a živý a jsem blízko tebe, teď .... ic.


1 "ic" - iniciály na řeckých ikonách Ježíše. IC je zkratka 'Jesus' ('ICTHUS')
2 Sarajevo je město v bývalé Jugoslávii. Tři dny poté, co to Pán řekl, 5. prosince 1992, bylo Sarajeno napadeno


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message