DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Naše Dvě Srdce jsou naplněna ohromnou radostí, když vás vidíme přicházet modlit se k Nám

8. října 1992

Vassulo, jsem tvoje Matka. 'Pethi-mou',1 pamatuj, že jsi v Našich Srdcích.

Žij pro Ježíše a On ti dá výmluvnost, abys Ho oslavila. Tvé utrpení tě vede k posvěcení a říkám ti, přes všechen Náš zármutek Nás proniká záblesk útěchy a Naše Dvě Srdce jsou naplněna ohromnou radostí, když tě vidíme přicházet modlit se k Nám. Uč se takové modlitbě. Láska a pokora jsou nejsilnější zbraně proti Satanovi. Každý z vás má svůj úkol na obnovení Církve, ale Satan vás vrhne jednoho proti druhému, jestliže vás nalezne spící. Náš Plán je pěstovat vás všechny společně v lásce a obnovit Církev Láskou. Teď vidíte aspoň trochu, jak Satan pracuje.

Žehnám vám a všem, kdo se podílí na tomto díle. Modli se, Vassulo, a přestože bitva vrcholí, neboj se. Jsem ti nablízku.


1 řecky: mé dítě


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message