DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Naučte se Svatý Růženec
Znamení konce Časů

2. června 1988

(Fête Dieu)

(Modlila jsem se třetí den celý Růženec a samozřejmě ony tři modlitby, o které nás Pán žádal.)  

Pane?

Já jsem to. Má Vassulo, když člověk vytrvá,1 stává se ďábel slabým, zlo polevuje. Uč se modlit Svatý Růženec, zkrášluj Mou Církev.

(Pán míní, že pravoslavní a protestanté a další církve, které se nemodlí Svatý Růženec, by se ho měly naučit, a tak obohatit Svatou Církev a zahánět a drtit ďábla. Zmizí blud i odpadlictví v Církvi, které tam vniklo nevěrností a neposlušností.)

Vassulo, láska, když roste, odklízí zlo a všem, kdo tvrdí, že Já jsem to neříkal2 ukáži, jak chabé jsou jejich argumenty. Jejich horlivost je zbloudilá a zdá se, že nepoznávají jasně Mou Spravedlnost. Chtějí hlásat jen své vlastní ideje. Byli by schopni Mě 'vyvlastnit'.3 Mnozí se diví, jaký ubohý nástroj jsem si vybral, abych se dal poznat. Budou tvrdit, že nepřicházíš ode Mne, zapomněli, co říká Písmo. Písmo praví:4 "Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo Mě nehledali." Proto Já, Pán, vám říkám: Otevřte svá srdce, ne své myšlení!

Vassulo Mého Svatého Srdce, slyšela jsi Mě šeptat ti do ucha.5 Chtěl bych ti v listech Timoteovi ukázat všechno, co bylo předpověděno o posledních dnech vaší epochy. Mé tvorstvo kleslo, degenerovalo a padlo ještě hlouběji než sodomští. Padla na ně velká temnota, spočívá na nich jako Satanův smrtící závoj. Satan vám poslal mnoho falešných učitelů, falešných proroků, kteří dnes vystupují jako filozofové a učí dogmatům, která nejsou ode Mne, vašeho Pána. Mnoho Mých dětí zaslepených svou nevědomostí vůbec netuší, že padají do pastí, které nastražil Satan. Přeji si, aby tyto části Svatého Písma byly veřejně předčítány jako varování: 1Tim 4,1-16 a 1Tim 6,20-21 a 2Tim 2,14-26. Tato proroctví byla vyřčena speciálně pro vaši dobu. Proto je v 2Tim 3,1-17 předpovězen stav vašeho století, neboť jsou to poslední dny před koncem těchto Časů.

Slavnostně vás všechny žádám, zdvojnásobte své modlitby za 'návrat'. Mé Svaté Srdce je otevřeno všem duším, které mají lítost a chtějí se ke Mně vrátit.

Květino, vždycky hledej Ducha Pravdy a Rozlišování, než se Mnou začneš psát. Miluji tě a chci tě vést. Pojď, spočiň v Mém Svatém Srdci. Nikdy tě neopustím. My, nás?

Ano, Pane, ano, Svatá Matko.


1 velice se snažím líbit se Marii a Ježíši tím, že se modlím Růženec, poslušně podle Jejich Vůle
2 že se máme učit Svatý Růženec
3 říkají, že tyto spisy nejsou od Boha, protože mnohé, co bylo napsáno Bohem, se neshoduje s jejich představami
5 dvě noci předtím mi Ježíš pošeptal do ucha, že si mám přečíst 1. a 2. list Timoteovi


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message