DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Abyste se sjednotili, musíte se všichni sklonit

12. ledna 1988

Pane, můj Bože.

Vassulo, dovol Mi, abych ti pomohl; pamatuješ si na vizi se třemi tyčemi, které stály vzpřímené a nedaly se ohnout?

Ano, vzpomínám si, Pane.

aby se mohly spojit,1 musí se ohnout všechny tři; nikdy jsem neřekl, že by se měly ohnout jen dvě; Vassulo, uvědomuješ si, že Já, váš Bůh, jsem se pevně rozhodl dovést vás k jednotě?

Chtěla jsem se Tě zeptat na včerejší poselství, jak správně dělat znamení kříže.

vím, dcero, proto si přeji, abyste pochopili, co myslím slovy: „abyste se sjednotili, musíte se všichni sklonit“; všechny vás miluji a přicházím kvůli Svému nekonečnému Milosrdenství, abych vám pomohl se sjednotit;

Vassulo, hledej Mě upřímným srdcem; Já jsem Bůh Lásky; Já jsem mírný a pokorný; rozpomeňte se, jakým způsobem jednám Já, abyste se byli schopni sjednotit; odhoďte své sobecké zájmy; rozpoznejte a uznejte Můj Hlas, vy, kterým jsem svěřil Své Slovo a tisíce duší; vy, které jsem ustanovil za vůdce Svého stáda, proč hledáte své vlastní zájmy a ne Mé? Mí beránci jsou rozptýleni, rozptýleni…

květino, skrze tebe sestupuji na zemi, abych shromáždil národy, svolal Své zasvěcené duše a obnovil vás Svou Láskou;

Pane a Spasiteli, jak poznají, že pochybili?

aby poznali své chyby, musí hledat Mou Vůli; litujte; myslete na Mé Milosrdenství; věřte v Díla Mé prozřetelnosti místo toho, abyste po Nich šlapali; chvalte Mě upřímně; sledujte Mé zájmy, a ne své vlastní;

Pane, odpusť mi, ale asi moc nerozumím slovu „zájmy“. Mám si pod tím slovem představit, že všechno, co chceš, Pane, je shromáždit Své stádo, které je v tuto chvíli rozptýlené?

milovaná, i ty jsi porozuměla, po čem nejvíce toužím, ale to není všechno, po čem toužím; až si znovu přečteš toto zjevení, pochopíš, Vassulo;

Ano, Pane.

chci ti připomenout, dcero, abys žehnala těm, kdo tě pronásledují; Láska je vždy trpělivá a laskavá; žij svatě, měj na mysli, jakou trpělivost mám Já s tebou, dcero;2 buď Mým Obrazem, měj ve Mě víru; doufej a miluj; pojď, spočiň ve Mně, duše tolik drahá Mně, tvému Bohu; společně? my?

Děkuji Ti, Pane, za Lásku, kterou mě obklopuješ, za Tvou trpělivost, dobrotu a slitování, které prokazuješ mé duši. Věřím v Tebe, velebím Tě, doufám v Tebe a miluji Tě, amen.

ach, milovaná! Mé Srdce překypuje láskou, když tě slyším, jak Mi říkáš tato slova!3  

Ó Bože, jak bych Tě mohla nemilovat?
Jsem Tvá, i když jsem jen prach.
Všechno, co dělám, je z lásky k Tobě.
Nehledám své zájmy,
ale snažím se oslavit Tvé Jméno.
Pokouším se přivést zpět k Tobě Tvé beránky,
snažím se jednat podle Tvé Vůle, Pane.
Miluji Tě a pro lásku, kterou k Tobě mám,
kterou jsi mi dal a které jsi mě vyučoval,
Tě prosím, je-li to Tvé přání,
abys posílil mou víru, abych Tě bezmezně milovala,
abych byla schopna pokračovat a oslavovat Tě.
Amen.

dám ti jíst ovoce ze Své zahrady; budu tě, milovaná, živit před zraky tvých pronásledovatelů, neboť taková je Má Vůle;

Děkuji Ti, Pane Ježíši.

drž se pevně toho, co jsem ti dal, a nenechej si od nikoho vzít svou cenu za vítězství; měj neochvějnou víru ve Mě; zde je Má Ruka, uchop Ji a poslouchej, co ti šeptám do ucha;


1 Pozn. překl.: v angl. org. „unite - spojit, sjednotit.
2 Kdyby nebyl Láska, už dávno by mě srazil k zemi!
3 Bůh se zdál být velmi radostný.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message