DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Abyste se sjednotili, všichni se musíte sklonit

12. ledna 1988

Pane, můj Bože.

Vassulo, pomohu ti. Pamatuješ si na vizi se třemi rovnými a neohebnými tyčemi?

Ano, vzpomínám si, Pane.

Aby se mohly spojit, musí se všechny tři ohnout. Nikdy jsem neřekl, že by se musely ohnout jen dvě. Vassulo, všímáš si, že Já, váš Bůh, jsem se pevně rozhodl dovést vás k jednotě?

Dnes ráno jsem si říkala, že se Tě zeptám na včerejší poselství, jak se přežehnat.

Vím, dcero, to je důvod, proč si přeji, abys pochopila, co míním tím, 'abyste se sjednotili, musíte se všichni ohnout'. Miluji vás všechny a Mé nekonečné Milosrdenství vám přichází na pomoc, abyste se sjednotili.

Vassulo, hledej Mě prostým srdcem. Jsem Bůh Lásky. Jsem něžný a pokorný. Rozpomeňte se na Mé cesty. A abyste byli schopni sjednocení, odhoďte své sobecké úmysly! Poznejte Můj Hlas, vy, kterým jsem svěřil Své Slovo a tisíce duší, vy, které jsem prohlásil za vládce Svého lidu. Proč hledáte své vlastní zájmy a ne Moje? Mé ovce jsou rozptýleny, rozptýleny ...

Má květino, tvým prostřednictvím sestupuji na zemi, abych sjednotil národy, abych sjednotil Své kněžské duše a znovu vás probudil Svou Láskou.

Pane a Spasiteli, jak poznají své chyby.

Poznají své chyby, když budou hledat Mou Vůli. Litujte, myslete na Mou Milost, věřte v Má Díla a nešlapte po Nich. Upřímně Mě ctěte, sledujte Mé zájmy a ne své vlastní.

Pane, odpusť mi, že tentokrát dost nechápu, co míníš těmi 'zájmy'. Pane, chtěl bys tím říci, že všechno, co by sis přál, je shromáždit rozprchlé stádo?

Milovaná duše, sama si všímáš, co si nejvíc přeji, ale to není všechno. Když budeš opět číst zjevení, všechno pochopíš, Vassulo.

Ano, Pane.

Chci ti, dcero, připomenout, abys žehnala všem, kdo tě pronásledují. Miluj je vždycky s trpělivostí a dobrotou. Žij svatě. Pamatuj, jakou trpělivost mám s tebou, dcero.1 Buď Mým Obrazem, věř ve Mne. Doufej ve Mne a miluj Mě. Pojď, spočiň ve Mně, duše Mně tolik drahá. Vnímej Mou Lásku a cti Mě, svého Boha, nás, my?

Buď Tobě vzdán dík, Pane, za Lásku, kterou mě obklopuješ, trpělivost, dobrotu a slitování, které prokazuješ mé duši. Věřím v Tebe, doufám v Tebe a miluji Tě. Amen.

Ach, milovaná! Mé Srdce je celé naplněno láskou, když od tebe slyším tato slova!2

Ó Bože, jak bych Tě mohla nemilovat.
Žiji pro tebe. Jsem Tvá, i když jsem jen prach.
Všechno, co dělám, je z lásky k Tobě.
Nehledám své zájmy, ale snažím se
oslavit Tvé Jméno.
Pokouším se přivést k Tobě zpět Tvé beránky.
Snažím se, Pane, jednat podle Tvé Vůle.
Miluji Tě a pro lásku, kterou k Tobě cítím,
kterou jsi mi dal a které jsi mě naučil,
prosím Tě, je-li to Tvé přání, posilni mou víru,
abych Tě mohla nekonečně milovat,
kráčet dále a oslavovat Tě.
Amen.

Dám ti jíst ovoce ze Své zahrady. Budu tě, Má milovaná, živit před zraky tvých pronásledovatelů, neboť je to Má Vůle.

Děkuji Ti, Pane Ježíši.

Drž se pevně toho, co jsem ti dal, a nenechej si od nikoho vzít cenu vítězství. Věř ve Mne pevně. Tady, vezmi Mne za Ruku a poslouchej, co ti pošeptám do ucha ...


1 kdyby nebylo Jeho Lásky, byl by mě Bůh už dávno srazil!
2 zdálo se, že Bůh je plný radosti.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message